խաչքարագործություն

Հայաստանը մի երկիր է, որտեղ կան ավելի քան 50.000 ձեռատաշ խաչքարեր, որոնցից յուրաքանչյուրը ունի իր զարդանախշը: Աշխարհում ոչ մի ազգ չունի այսչափ մեծաքանակ խաչքարերի հնագույն պատմություն և այսչափ մեծ սեր խաչքարերի նկատմամբ: Նախաքրիստոնեական դարաշրջանում խաչը եղել է պատժամիջոց, որով պատժում էին հանցագործներին: Ինչպես մեզ հայտնի է, Հիսուս Քրիստոսին ենթարկեցին մահապատժի՝ խաչելությամբ, և այդ ժամանակից ի վեր խաչը դարձավ փրկագործության խորհրդանիշ: Օրինակ մեզ հասած ամենահին խաչքարը 9-րդ դարի է: Հենց խաչքար են կոչվել, որովհետև նրանց քանդակազարդված երեսին պատկերված է խաչ: Իսկ դա քրիստոնեական հավատի խորհրդանիշ է: Հայաստանում ամենաշատ խաչքարեր եղել են Ջուղայի գերեզմանատանը: 17-րդ դարի սկզբին այնտեղ կար 10 հազար խաչքար, այժմ մնացել է 2600: Ըստ հավաստի աղբյուրների, Հայաստանում հաշվառվում են 80.000-ից ավել խաչքարեր, որոնց որոշ մասը վնասվել են: Շատ խաչքարեր ներկում են կարմիր: Խաչքարերը խորհրդանշում են Քրիստոսի խաչելությունը, այս իմաստով կարմիրով են ներկվել՝ խորհրդանշելով Հիսուսի արյունը: խաչքարերը հայրենասիրության հայ ինքնատիպ մշակույթի, հայ ժողովրդի գեղագիտական բարձր ճաշակի արտահայտությունն են և իրենց արժանի տեղն ունեն համաշխարհային արվեստի գանձարանում:

About my academic year

Hello everyone. I’m Shushan from «Mkhitar Sebastatsi» Educational Complex. This online system is a useful method to prevent the spread of the virus. People all over world have found new ways to talk and communicate. I do all my homework and then send it to my teachers. But most of all, I do English because I like it very much. Thanks to my teacher Miss Anzhela I started to learn English with pleasure. I started to speak, communicate and  understand English better than before. I do translations, write a lot of essays and exercises. You can see it all in the English section of my blog. I would like to express my opinion on distance learning. I think it’s a very good method. I like it very much for the simple reason that in case of holidays and similar emergencies we  have the opportunity to work from afar. I didn’t think we were going to prepare lessons every day and be accountable to the teachers. I think this is very true. We are more conscientious, we are in the educational process every day. We do not fall behind the most powerful classes. But I can’t help but notice that online distance learning also has its drawbacks. In my opinion, the biggest drawback is that direct teacher-student communication is cut off. In a word, we don’t sit idle during the holidays, we can’t sleep for a long time, but we work. I’m looking forward to September again so we can go back to school.

Ինչ է նշանակում էպոս

Էպոսը գործածվում է երկու իմաստով
1. Լայն առումով գրական երեք սեռերից մեկը (էպիկական, քնարական, դրամատիկական)

2. նեղ ժանրային առումով ժողովրդական հերոսական կամ ավանդական վեպ, վիպական բանահյուսության ծավալուն և բարդ տեսակ, որը բաղադրվում է վիպական ու պատմահերոսական երկերից, ավանդություններից, զրույցներից:

Բացի <<Սասնա Ծռերից>> էլ ի՞նչ անուններով է կոչվել մեր էպոսը
«Սասնա ծռեր»  էպոսը վիպասացների կոչվել է նաև «Սասնա փահլևաններ», «Սասնա տուն», «Ջոջանց տուն», «Սասունցի Դավիթ կամ Մհերի դուռ», «Դավիթ և Մհեր», «Դավթի պատմություն», «Դավթի հեքիաթ»:

Ո՞ր պատմիչներն են հիշատակել էպոսի մասին
Էպոսի մասին  հիշատակվել  է Մովսես Խորենացու և Թովմա Արծրունու երկերում:

Օտարերկրացիների ինչպիսի՞ հիշատակարաններ կան էպոսի մասին
Դավթի և Խանդութի մասին զրույցների, Սասունում եղած իրեղեն ապացույցների հիշատակություններ կան 16-րդ դարի պորտուգալացի ճանապարհորդներ` Անտոնիո Տենրեյրոյի և Մեստրե Աֆոնսոյի  ուղեգրական նոթերում։ Եվրոպային էպոսը հայտնի է դառձել  հենց  նրանց  շնորհիվ։


Տեքստային խնդիրներ / ապրիլի 13-23 /

Ոսկու և արծաթի երկու համաձուլվածքներից մեկում այդ մետաղները պարունակում են 1:2  հարաբերությամբ, մյուսում՝ 2:3 հարաբերությամբ:

ա) Քանի՞ կգ ոսկի է պարունակում առաջին համաձուլվածքի 15կգ-ը: համաձուլվածքի 15կգ-ը:
5-Կգ

բ) Առաջին համաձուլվածքի 15կգ-ը քանի՞ կգ ավելի արծաթ է պարունակում, քան երկրորդ համաձուլվածքի 15կգ-ը:
1-Կգ

գ) Քանի՞ կգ արծաթ են պարունակում առաջին համաձուլվածքի 15կգ-ը և երկրորդ համաձուլվածքի 20կգ-ը միասին:
22-Կգ


2. Միաժամանակ շարժումը սկսելուց հետո պարզվեց, որ այն ժամանակահատվածում, երբ հեծանվորդն անցնում է 8կմ, մոտոցիկլավարն անցնում է 20կմ:

ա) Քանի՞ տոկոսով է հեծանվորդի արագությունը պակաս մոտոցիկլավարի արագությունից:
60%

բ) Քանի՞ կիլոմետր էր անցել հեծանվորդը այն պահին, երբ մոտոցիկլավարն անցել էր 15կմ:
6-կմ                    

գ) Քանի՞ժամում մոտոցիկլավարը  կանցնի այն ճանապարհը, որը հեծանվորդն անցնում է 5 ժամում:
2 ժամում

3. Նավակը գետի հոսանքի ուղղությամբ 90կմ ճանապարհն անցնում է 3 ժամում, իսկ հոսանքին հակառակ ուղղությամբ 80կմ ճանապարհը՝ 4 ժամում:

ա) 35 կմ ճանապարհը լաստը քանի՞ ժամում կարող է անցնել:
7 ժամում

բ) կանգնած ջրում նավակը քանի՞ ժամում կարող է անցնել 125 կմ ճանապարհը:
5 ժամում

գ) Նավակը գետի հոսանքի հակառակ ուղղությամբ 7 ժամում քանի՞ կմ կարող է անցնել:
140-կմ

4. 30 էջը մուտքագրելու համար օպերատորներից առաջինը ծախսում է 5ժ, իսկ երկրորդը՝ 6ժ:

ա) Քանի՞ էջ կարող են նրանք միասին մուտքագրել 1 ժամում:
11 էջ

բ) Քանի՞ էջ կմուտքագրի առաջին օպերատորը այն ժամանակահատվածում, երբ երկրորդը մուտքագրում է 35 էջ:
42 էջ

Քանի՞ էջ է մուտքագրել առաջին օպերատորը, եթե նրանք համատեղ  մուտքագրել  են 88 էջ: 
48 էջ

5. Առաջին բանվորը մի որոշ աշխատանք կարող է կատարել 20 օրում, երկրորդը՝ 24 օրում, իսկ երրորդը՝ 30 օրում:

ա) Քանի՞ օրում ամբողջ  աշխատանքը կկատարեն երեք բանվորները համատեղ աշխատելով:
8 օրում

բ) Աշխատանքի ո՞ր տոկոսը կկատարեն երեք բանվորները 2 օր համատեղ աշխատելով:
25%

գ) Քանի՞ օրում ամբողջ  աշխատանքը կկատարեն առաջին և երրորդ  բանվորները՝ համատեղ աշխատելով:
12 օրում


Օզոնային շերտ

Ի՞նչ է օզոնային շերտը
Օզոնային շերտը վերնոլորտում, մթնոլորտի 20–30 կմ բարձրություններում գտնվող շերտ է, որտեղ գտնվում է ամբողջ մթնոլորտային օզոնի մոտ 90%-ը: Շերտի առավելագույն խտությունը 22-25 կմ սահմաններում է: Բևեռներում օզոնային շերտի ներքին սահմանն իջնում է մինչև 7–8 կմ, իսկ հասարակածում բարձրանում է մինչև 17–18 կմ: Վերնոլորտային օզոնը ներգործում է մթնոլորտի ջերմային ռեժիմի վրա, ակտիվացնում օքսիդացման շարժընթացները մթնոլորտում, և, ամենակարևորը, կլանում է Արեգակի վնասակար կարճալիք ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների հիմնական մասը, որը վնասակար ազդեցություն է թողնում կենդանի օրգանիզմների վրա: Վերնոլորտում օզոնը քայքայվում է Արեգակի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների և քայքայող այլ նյութերի ազդեցությամբ ընթացող լուսաքիմիական ռեակցիաների, նաև մարդահարույց այլ շարժընթացների հետևանքով: Վերնոլորտային օզոնի 1%-ով նվազումը 2%-ով բարձրացնում է Արեգակի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման սաստկությունը, ինչը հանգեցնում է բուսականության վերարտադրողականության նվազման և գենետիկական ձևափոխումների՝ մաշկաբորբերի, մաշկի քաղցկեղի, վարակիչ հիվանդությունների, աչքի ոսպնյակի մթագնման, իմունիտետի թուլացման, պլանկտոնի զանգվածի նվազման և այլն: Նաև ասեմ որ օզոնը հայտնաբերել է, հոլանդացի ֆիզիկոս Մ վան Մարումը.հոլանդացի ֆիզիկոս Մ վան Մարումը 1785 -թ ին՝ օդի միջով էլեկտրական 1785-թ ին՝ օդի միջով էլեկտրական :1840 -կայծեր անցկացնելիս թ ին .գերմանացի քիմիկոս Կ Շյոնբեյնն. ուսումնասիրել է այդ  գազի, հատկությունները և անվանել օզոն որը հունարենից թարգմանաբար նշանակում է հոտավետ:

Օզոնայի շերտի տեղը մթնոլորտում, նրա նշանակությունը 
Օզոնային շերտը բացառիկ դեր ունի Երկրի վրա կյանքի գոյության համար։ Այն կլանում է Արեգակից դեպի Երկիրն եկող ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների զգալի մասը և մարդկանց, կենդանիների ու բույսերի վահանի պես պաշտպանում է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման բացասական ազդեցությունից։ Եթե օզոնը չկլանի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները, ապա վերջինիս կհասներ Երկրի մակերևույթ այսպիսի ինտենսիվությամբ, որը մարդկանց և կենդանիներին մոտ կարող է առաջանալ մաշկի քաղցկեղի, աչքի կատարկտի վտանգ, թուլացնել իմունային համակարգը։ Ուլտրամանուշակագույն վտանգավոր ճառագայթումը  մեծ վնաս կարող է պառճառել թե՛ ցամաքային բուսական աշխարհին, թե՛ միաբջիջ օրգանիզմներին և ջրաշխարհին։

Օզոնային շերտի պահպանության խնդիրը
Անցած դարի 80-ական թվականներին գիդնականները հաստատեցին օզոնային շերտի քայքայումը Անտարկտիդային վրա, որը կոչվում է <<օզոնային խոռոչ>>։ Հետագա ուսումնասիրություններն ապացուցեցին, որ այդպիսի  խոռոչները առաջանում են ամենուրեք։ Հաստատվեց նաև, որ օզոնային շերտը քայքայվում է մարդու գործնեության արդյունքում․ մարդու կողմից ստեղծված որոշ քիմիական նյութեր քայքայոմ են օզոնային շերտը։
Պարզ դարձավ, որ իրադրությունը լուրջ է, սակայն ոչ անհուսալի։ Գիդնակաները ապացուցեցին նաև, որ եթե վերացվեն օզոնաքայքայիչ նյութերի արտանետումները մթնոլորտ, ապա օզոնային շերտը 50-60 տարվա ընթացքումն կվերականգնվի։

Օզոնի շերտի նշանակությունը և ձևավորումը
Մթնոլորտում օզոնի ընդհանուր քանակությունը մեծ չէ` մոտ 3,3 մլրդ տոննա, սակայն, մարդու և մյուս կենդանի էակների համար կենսականորեն անհրաժեշտ է, քանի որ պաշտպանում է ուժեղ կարճալիք ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից և էապես նպաստում է մեր մոլորակի ջերմային ռեժիմի կայունացմանը: Օզոնը թթվածնի գոյության ձևերից մեկն է` թթվածնի եռատոմը (03): Օզոնը հիմնականում առաջանում է ու կուտակվում վերնոլորտում, թթվածնի մոլեկուլի վրա ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցության հետևանքով: Արդյունքում` թթվածնի մոլեկուլը քայքայվում է թթվածնի ազատ ատոմների, որոնք էլ միանում են թթվածնի մոլեկուլներին` առաջացնելով օզոն: Սակայն թթվածինը ամբողջությամբ չի վերածվում օզոնի, և թթվածնի ատոմների մի մասը, միանալով օզոնի մոլեկուլի հետ, առաջացնում են թթվածնի երկու մոլեկուլ: Այսպիսով, մթնոլորտում օզոնի քանակությունն անընդհատ փոխվում է` ներկայացնելով օզոնի առաջացման և քայքայման ռեակցիաների հավասարակշռման արդյունք:

Օզոնայի ճեղքերի վտանգավորությունը
1985-ին Երկրի հարավային բևեռում հայտնաբերել են օզոնային խոռոչ, որտեղ օզոնի քանակը կտրուկ նվազում է։ՕԶոնային խոռոչի չափսերը փոփոխական են։ Այն նկատելի է հոկտեմբերի կեսերին և անհետանում է նոյեմբերի կեսերին։ Օզոնային խոռոչն առաջանում է մթնոլորտ արտանետված նյութերի՝ քլորֆտորածխածինները, հիդրոլորֆտորածխածիններ, մեթիլքլորոֆորմ, մեթիլբրոմիդ, և դրանց օգտագործմամբ արտադրված նյութերի քայքայող ազդեցությունից։ Այն թունավոր է և քայքայում է էրիթրոցները, գրգռում է աչքերը և շնչառական ուղիները։

Հեռավար-առցանց ուսուցում

Ուզում եմ իմ կարծիքը հայտնել հեռավար ուսուցման վերաբերյալ։ Ես մտածում եմ, որ շատ լավ մեթոդ է, այն շատ է դուր գալիս մի պարզ պատճառով, որ արձակուրդների և նմանատիպ արտակարգ իրավիճակների դեպքում, մենք միևնույնն է, թեկուզ հեռվից ունենում են աշխատելու հնարավորություն։ Չէի մտածում, որ ամեն օր ենք դասեր պատրաստելու և հաշվետու լինելու ուսուցիչներին։ Իմ կարծիքով այսպես շատ ճիշտ է։ Ավելի պարտաճանանչ ենք, ամեն օր ուսումնական պրոցեսի մեջ ենք։ Ամենակարևորը դասերից հետ չենք ընկնում։ Բայց չեմ կարող չնշել, որ առցանց-հեռավար ուսուցումը ունի նաև իր թերությունները։ Իմ կարծիքով ամենամեծ թերությունն այն է, որ կտրվում է ուսուցիչ-աշակերտ անմիջական շփումը: Մի խոսքով, արձակուրդներին էլ պարապ չենք նստում և չենք կարողանում երկար քնել, այլ աշխատում ենք։ 

Առաջադրանք Ապրիլի 13-23

Տրված են 18 և 27 թվերը

Գտնել այդ թվերից մեծի և փոքրի տարբերության հակադիր թիվը
9
—19
-9
19

Գտեք այդ թվերի գումարը 4-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը

3
5
-1
1

Գտեք այդ թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը
3
54
9
1

Գտեք այդ թվերի ամենփոքր ընդհանուր բազմապատիկը
54
108
9
486
 
Քանի՞ անգամ է 6-ի բոլոր բաժանարարների գումարը մեծ 6-ից
1
56
2
116

Գտեք 8-ի բազմապատիկ ամենամեծ երկնիշ և ամենափոքր երկնիշ թվերի տարբերությունը
80
78
98
88 

Գտեք 210 և 462 թվերի պարզ բաժանարարների քանակը

3
2
1

Գտեք 70-ից մեծ ամենափոքր բնական թիվը, որը 8-ի բաժանելիս ստացվում է 1 մնացորդ
81 
71
73
72

Ինչպե՞ս կփոխվի տարբերությունը, եթե նվազելին մեծացնենք 4-ով, իսկ հանելին՝ 1-ով

Կմեծանա 3-ով 
Կփոքրանա 3-ով
Կփոքրանա 5-ով
Կմեծանա 5-ով

Գտեք 168 և 128 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը
14
12
64
8

Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 11 է, քանորդը՝ 7, իսկ մնացորդը՝ 4
77
81
80
90 

Նշված թվերից ո՞րն է բաժանվում 6-ի
28784 
19679
25018
40452

Նշված թվերից ընտրել այն, որն ավելի շատ բաժանարար ունի

35 
24
20
64

Նշվածներից ո՞ր թիվը 25-ի բաժանելիս քանորդում կստացվի 8, իսկ մնացորդում՝ 15
150
200
215
300 

Ո՞ր թիվն է 39, 130, 143 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը
39
13
3

Ի՞նչ թվանշանով է վերջանում (615-512) թիվը
6
4
1
5

Ո՞ր թվանշանը պետք է աջից և ձախից կցագրենք 23 թվին, որպեսզի ստացված քառանիշ թիվը մեծ լինի 6000-ից և բաժանվի 3-ի
5
6
7
8

Նշվածներից ո՞րն է փոխադարձաբար պարզ թվերի զույգ
156 և 420
102 և 135
17 և 153
24 և 235

Ճի՞շտ են, թե սխա՞լ հետևյալ պնդումները:

Ցանկացած երկու դրական թվերի գումարի հակադարձը հավասար է այդ թվերի հակադարձների գումարին: -Ճիշտ

Ցանկացած անկանոն կոտորակի հակադարձը կանոնավոր կոտորակ է: -Ճիշտ

Ցանկացած երկու թվերի գումարի հակադիրը հավասար է այդ թվերի հակադիրների գումարին: -Ճիշտ

Ցանկացած երկու պարզ թվերի գումարը բաղադրյալ թիվ է: -Ճիշտ

Եթե բնական թիվը բաժանվում է և´ 3-ի, և´ 8-ի, ապա այն կբաժանվի նաև 24-ի: -Ճիշտ

Եթե կոտորակի համարիչը և հայտարարը մեծացնենք 1-ով, ապա կոտորակը կմեծանա: -Սխալ 

ՀՀ ջրային ռեսուրսներ: Նախագիծ

Հայաստանի նշանակալի գետերն են
Ախուրյան
-186 կմ, սկիզբ է առնում Արփի լճից։

Մեծամոր-կարճ (40 կմ), բայց հանրապետությունում ամենաջրառատ գետն է։

Քասախ-Մեծամորի ձախակողմյան խոշոր վտակն է, սկիզբ է առնում Արագած և Փամբակ լեռների լանջերից։

Հրազդան-141 կմ, սկիզբ է առնում Սևանա լճից։

Արփա-հոսում է նեղ կիրճով, տեղ-տեղ ընդմիջվում է գոգավորություններով և հատելով ՀՀ պետական սահմանը՝ Արաքսի մեջ է թափվում Նախիջևանի Հանրապետության տարածքում։

Որոտան-Զանգեզուրի ամենամեծ գետն է (178 կմ), հովտի խորությունը տեղ-տեղ հասնում է մի քանի հարյուր մետրի։

Դեբեդ-178 կմ, որը կազմավորվում է Փամբակ և Ձորագետ գետերի միախառնումից։

Սևանի մասին
Սևանա լիճը քաղցրահամ, բարձրադիր, նավարկելի լիճ է: Մենք բոլորս գիդենք Սևանա լիճը մեր միակ ջրի աղբյուրն է։ Ցավոք տարիների ընթացքում այն նվազում է ու ջրի մեջ առաջանում է մամուռներ և տիղմ։ Դա առաջանում է մեր անուշադրության ու նրա կողքի կառուցներում չեն ապահովում կոյուղաջրերը կամ անմիխիթար վիճակում են թողնում։ 

ՀՀ ջրային ռեսուրսներ
Բնական ռեսուրսների շարքում առանձնահատուկ դեր ունեն ջրային ռեսուրսները: Բավական է նշել, որ կենդանի օրգանիզմների կազմության մեծ մասը կազմում է ջուրը, և կարելի է հասկանալ, թե ինչ դերի մասին է գնում խոսքը: Քաղաքակրթության զարգացման հետ մարդը իր կենսագործունեության մեջ ավելի մեծ քանակությամբ ջուր է օգտագործում: Ժամանակակից քաղաքակիրթ մարդուն օրական անհրաժեշտ է ավելի քան 500 լիտր ջուր: Ընդ որում, միայն սննդառության գործընթացը նորմալ կազմակերպելու համար մարդուն անհարժեշտ է լինում 10 լիտր քաղցրահամ ջուր:

ՀՀ ջրային ռեսուրսների համակարգում հատուկ դեր են կատարում գետերը: ՀՀ-ում կա մոտ 10 հազ. գետ ու գետակ, որից 100 կմ և ավելի երկարություն ունեն ընդամենը 6-ը: ՀՀ գետերը ունեն օգտագործման երկու հիմնական տեսակ` ոռոգչային և էլեկտրաէներգետիկ: Ոռոգման համար ջրերի ռացիոնալ օգտագործման նպատակով գետերի վրա կառուցվել են ջրամբարներ, որոնց թիվը ՀՀ-ում հասնում 80-ի մոտ 990 մլն քմ ընդհանուր մաերեսով: Դրանք օգտագործվում են հիմնական ոռոգման, էներգետիկ, ձկնաբուծական նպատակներով: ՀՀ-ում ջրային ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման համար կառուցվել են նաև ջրանցքներ: Հայաստանի Հանրապետության ջրային ռեսուրսների համակարգում պատկառելի տեղ են զբաղեցնում լճերը: Ընդհանուր առմամբ ՀՀ տարածքում հաշվում է մինչև 120 լիճ, սակայն սրանց մի մասը ամռան ամիսներին, հատկապես չորային տարիներին ցամաքում են: ՀՀ-ում կա տաբեր տեսակի, որակական հատկանիշների, տաք և սառ հանքային ջրեր: 

Distance learning N4 (Aprili 13-30)

Կարանծինային օրեր
It’s been several weeks since schools and many workplaces began to close. People all over the world have developed new ways to talk and have fun. Many people do not go to work anymore, so they have more time to spend in kitchen. I also start making different cakes with my mother’s help. These days you can’t celebrate birthdays or parties, use video chat programs like Zoom to be in groups with your friends. I am a football player so I also cannot do my football classes and activities. Football classes we also do at home in front of our computer in online system. We listen what our coaches talk about, we have conversations and then we start doing out exercises; everybody in her house and on the floor. This online system is a useful method to prevent the spread of the virus. My advice is STAY AT HOME AND BE HEALTHY.

Write the antonyms
Cheap-expensive
Old-new
Lazy-hardworking
Ugly-beautiful
Big-small
Good-bad
Fast-slow
Fat-thin
Thick-slim
Kind-wicked
Strong-weak
Difficult-easy

Translate into English
Ուրբաթ օրը տղաները դպրոց եկան ժամը 9-ին և նստեցին ավտոբուս: Նրանք այցելեցին Քոնվեյի ամրոցը և տուն վերադարձան:
-Դե ի՞նչ,-ասաց Դեյվի մայրիկը նրան, երբ տուն մտավ,- հավանեցի՞ր ամրոցը:
-Ոչ այդքան,- պատասխանեց Դեյվը,- հիմար մարդիկ այն երկաթգծին շատ մոտ են կառուցել:

On Friday, the boys came to school at 9 o’clock and took a bus. They visited Conway Castle and returned home.
»So?» said Dave’s mother to him when he entered the house, »Did you like the castle?»           
«Not so much, «Dave answered.» Stupid people built it very close to the railway».


Հավասարումներ և անհավասարումներ

2(x-2,5)=-13      
Պատ.՝ x= -4

log0,2 (x-1)=-2        
Պատ.՝ x=26

5×2-x=25        
Պատ.՝ x1= -1, x2= 2

(32)x-1=4        
Պատ.՝ x=7

7(x-3)x-1=2       
Պատ.՝ x= 3.8

35x-31=-1  
Պատ.՝ x=6

x3=x       
Պատ.՝ x1= -1 , x2=0 , x3=1

log7 (3x-29)=2      
Պատ.՝ x=26

42x-15*4x-16=0       
Պատ.՝ x=2

log0,5 (2x-4)=-2         
Պատ.՝ x=4

2×2-7x+32x-1=0        
Պատ.՝ x=3

5(x+2)=2(x+5)       
Պատ.՝ x=0

23-x=14       
Պատ.՝  x=5

log3 (x2-2x)=1    
Պատ.՝ x1 = -1 , x2 = 3

2×2-3x+1x-1=0       
Պատ.՝ լուծում չկա

2x(x-1)=3(x-1)       
Պատ.՝ x1 =1 , x2 = 1.5

3x-9=2        
Պատ.՝ x= 4.3

log5 (5-3x) =2     
Պատ.՝ x= -6.6

Փարիզի խաղաղության վեհաժողով

Փարիզի խաղաղության վեհաժողով, հետպատերազմյան միջազգային կոնֆերանս, որը տեղի է ունեցել 1919 թվականի հունվարի 18-ից մինչև 1920 թվականի հունվարի 21-ը (ընդհատումներով)։ Կոնֆերանսը հրավիրել են Առաջին համաշխարհային պատերազմում հաղթած պետությունները՝ պարտված պետությունների հետ հաշտության պայմանագիր մշակելու և ստորագրելու նպատակով։

Մասնակից պետություններ
Կոնֆերանսին մասնակցում էին Մեծ Բրիտանիայի և նրա դոմինիոնների, Ֆրանսիայի, ԱՄՆ ի, Իտալիայի, Ճապոնիայի, Բելգիայի, Բրազիլիայի, Չինաստանի, Կուբայի, Հունաստանի, Լեհաստանի, Չեխոսլովակիայի, Սերբերի, խորվաթների և Սլովենների թագավորության, Նիկարագուայի, Ռումինիայի, Հեջազի, Գվատեմալայի, Պանամայի, Հայիթիի և Լիբիայի ներկայացուցիչները, ընդհանուր առմամբ՝ հազարից ավելի պատվիրակ։ Գերմանիան և նրա դաշնակիցները (Ավստրո-Հունգարիա, Թուրքիա, Բուլղարիա) կոնֆերանս թույլատրվեցին, երբ արդեն մշակվել էին նրանց հետ կնքվելիք պայմանագրերի նախագծերը։ Մեծ տերությունների իշխող քառյակը (Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա, ԱՄՆ, Իտալիա) արգելեց Խորհրդային Ռուսաստանի ներկայացուցիչների մասնակցությունը կոնֆերանսին։ Հաշտության հիմնական պայմանները վճռում էին Ֆրանսիայի վարչապետ Կլեմանսոն, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Լլոյդ Ջորջը և ԱՄՆ նախագահ Վիլսոնը։

Հաշտության պայմանագրեր
Փարիզի հաշտության կոնֆերանսը մշակեց հաշտության պայմանագրեր Գերմանիայի, Ավստրիայի, Բուլղարիայի, Հունգարիայի և սուլթանական Թուրքիայի հետ, որոնք հիմք դրեցին Վերսալ-Վաշինգտոնյան համակարգին։ Այն որոշում ընդունեց Ազգերի լիգայի ստեղծման մասին և հավանություն տվեց նրա կանոնադրությանը։ «Մեծ քառյակը» քննարկեց Ռուսաստանում խորհրդային կարգերի տապալման համար ձեռնարկվելիք միջոցառումները և հավանություն տվեց հակախորհրդային Սպիտակ շարժմանը բազմաբնույթ օգնություն ու աջակցություն ցույց տալու նպատակով արվելիք քայլերին։

Հատուկ պահպանվող տարածքները ՀՀ-ում

Արգելոց (արգելանոց), բնության կամ ջրային տարածքների հատուկ պահպանման տեղամասեր, որոնք ունեն գիտական, մշակութային, հողապաշտպան, ջրապաշտպան և պատմական նշանակություն։ Գիտա-հետազոտական հիմնարկ է, որի խնդիրն է պահպանել տվյալ շրջանին բնորոշ բուսական ու կենդանական աշխարհը, ընդերքի հարստությունները, բուծել ու բազմացնել հազվագյուտ ու անհետացող վայրի կենդանիներ ու թռչուններ, ուսումնասիրել բնության զարգացման օրինաչափությունները։ Արգելոցում իրականացվում են բնական էկոհամակարգերի, բնական լանդշաֆտների, կենսաբանական բազմազանության գիտական ուսումնասիրություններ, պահպանություն, հաշվառում, գույքագրում, մոնիտորինգ և զբոսաշրջության նպատակով դրանց օգտագործում։ Արգելոցը ենթակա չէ տնտեսական օգտագործման։

ՀՀ-ում գործում է 3 արգելոց՝ Խոսրովի անտառ, Շիկահողի և Էրեբունի արգելոցները, ընդհանուր տարածքը՝ 39615 հա (ՀՀ տարածքի 1, 33%-ը)։

Արգելավայրերը մշտապես կամ ժամանակավորապես առանձնացված տարածքներն են, որտեղ ապահովվում են էտալոնային, գիտական, պատմամշակութային, տնտեսական արժեք ներկայացնող բնական համալիրների և նրանց տարրերի տեսակների պահպանությունն ու վերարտադրությունը։ Ներկայումս հանրապետությունում ստեղծված են 26 արգելավայրեր, որոնց ընդհանուր մակերեսը կազմում է 102 212.93 հա, որը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 3.44%-ն է։

Ազգային պարկ, բնության հատուկ պահպանվող տարածք, բնապահպանական, գիտահետազոտական պետական հիմնարկ, օրենքով սահմանված, առանձնացված գիտական, կրթական, բնապահպանական, պատմամշակութային, գեղագիտական, ռեկրեացիայի և այլ արժեքներ ներկայացնող տարածք, որը ստեղծվում է բնական պաշարների, լանդշաֆտների, բնության ու պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության, հանգստի և ճանաչողական, զբոսաշրջության կազմակերպման ու տնտեսական գործունեության նպատակներով։ Ըստ գործառական նշանակության, պահպանության և օգտագործման բնույթի՝ ազգային պարկում առանձնացվում են հատուկ գոտիներ. արգելոցային՝ պահպանության խիստ ռեժիմով, ռեկրեացիայի՝ հանգստի և զբոսաշրջության կազմակերպման, տնտեսական՝ ազգային պարկի ռեժիմին համապատասխան տնտեսական գործունեության ծավալման համար։

Առաջին ազգային պարկը կազմավորվել Է 1872 թ.-ին՝ ԱՄՆ-ում (Ելոուսթոն գետի վերնագավառում)։ Հայաստանում գործում են Սևան և Դիլիջան ազգային պարկերը, որոնց ընդհանուր տարածքը կազմում Է 178102 հա.։

Տարբերությունը վայրի բնության արգելավայրի և ազգային պարկի միջև
Ինչպես Ադրիան Ֆիլիպսը մեջբերում է «Փարկս» ամսագրում 2004 թ., «Պահպանվող տարածքները գալիս են բոլոր չափսերով և ձևերով և կառավարման համակարգերի, սեփականության և կառավարման օրինաչափությունների տարակուսանքներով»: Լայն հասարակության լայն զանգվածը կարող է խառնվել ազգային պարկերին և վայրի բնության արգելավայրերը կտրուկ տարբերվում են: Ազգային պարկերը ավելի սահմանափակված են ժողովրդի համար, բայց գումար վաստակում, որի միջոցով հնարավոր կլինի մշակել բնության պահպանության միջոցառումներ: Երկու այս պահպանվող տարածքներում մարդիկ մուտք ունեն ոգեշնչող, կրթական, հետազոտական ​​և հանգստի նպատակներ, բայց ազգային սահմանափակումների որոշակի սահմանափակումներով: Այնուամենայնիվ, ինչպես վայրի բնության արգելավայրերը, այնպես էլ ազգային պարկերը զգալիորեն նպաստում են բնության պահպանմանը:

ՀՀ հարաբերությունները հարևան երկրների հետ

ՀՀ-ն ունի չորս հարևան, որոնցից երկուսի հետ գտնվում է վատ հարաբերությունների մեջ: Դրանք են՝ Վրաստանը, Ադրբեջանը, Իրանը և Թուրքիան:

Վրաստանի հետ Հայաստանը գտնվում է բարեկամական հարաբերություններում: ԽՍՀՄ-ը փլուզումից հետո եղել են կոնֆլիկտներ Ջավախքի ու Լոռիի համար, նրանք ավարտվեցին Ջավախքը գնալով Վրաստանին և Լոռին մնալով Հայաստանում:

Վրաստանի հետ առանձնապես տնտեսական հարաբերություններ չկան: Ապրանքաշրջանառությունը երկրների միջև քիչ է և հիմնականում կազմված է սննդամթերքից, որոշ չափով էլ էլեկտրոէներգիայի վաճառքից: Շատ հայեր իրենց ամառային հանգիստը անցկացնում են Աջարիայում, նաև շատ այցելություններ կան Թիֆլիս:

Վրաստանը և Հայաստանը գտնվում են տարբեր տնտեսական միություններում՝ Վրաստանը ասոցիացված է Եվրոմիութայն հետ, իսկ Հայաստանը՝ Եվրասիական: Քանի որ Հայաստանը և Վրաստանը հարյուրավոր տարիների հարևաններ են, դա մեծ հնարավորություն է տալիս, որ այդ երկու խոշոր տնտեսական միավորները համագործակցեն:

Վրաստանն էլ, Հայաստանն էլ ունեն շատ զարգացած, յուրահատուկ ազգային մշակույթ և չնայած հարևաններ լինելուն երկուսն էլ յուրահատուկ են: Վրաստանում ապրում են շատ հայեր և այդ պատճառով այնտեղ կան հայկական դպրոցներ: Նաև կրթական փոխանակումներ են լինում երկու երկրների միջև:

Իրանի հետ նույնպես գտնվում ենք բարի դրացիական հարաբերություններում: Իրանի հետ տնտեսական հարաբերությունները հիմնականում բաղկացած է էլեկտրոէներգիայի վաճառքից և տուրիզմից: Նաև ունենք լավ քաղաքական հարաբերություններ: Շատ հարցերում Իրանը իրեն չեզոք է պահում: Սակայն շատ դեպքերում նա է եղել պատճառը, որ Արդբեջանը ագրեսիվ չի վարվել: Իրանում նաև կան շատ հայկական եկեղեցիներ, դպրոցներ, համայքներ, մշակույթային կենտրոններ:

Թուրքիայի հետ հարաբերություններ չունենք: Կա միակողմանի տուրիզմ: Հայաստանից գնում են Արևմտյան Հայաստան, ծովային քաղաքներ և Ստամբուլ: Նաև կատարվում է ապրանքի ներմուծում անհատների կողմից:

Եվրոպական միության կողմից արվել են փորձեր հայ-թուրքական հարաբերությունները շտկելու հանդեպ: Սակայն, Թուրքերը հրաժարվում են Մեծ Եղեռնը ընդունելուց և այդ պատճառով դիվանագիտական հարաբերություններ չեն ստեղծվում:

Ադրբեջանի հետ գտնվում ենք թշնամական հարաբերություններում: Արցախյան հարցը ունի շատ տարիների պատմություն: Այն սկսել է 19-րդ դարի սկզբին և շարունակվում է մինչ օրս: Կազմակերպվում են, որոշ հանդիպումներ երկու պետությունների ղեկավարների միջև, որտեղ քննարկվում են հարցի լուծման տարբերակները: Սակայն հանդիպումներ անհաջող են:

Մարտի 30-ապրիլի 14

Ինչպես եք ընտանիքում նշում Զատկի տոնը
Զատիկը Հայ առաքելական եկեղեցու 5 տաղավար տոներից մեկն է: «Զատիկ» նշանակում է զատում, բաժանում, հեռացում մեղքերից և վերադարձ առ Աստված: Ինչպես բոլոր հայերը, մենք նույնպես զատիկի ձուն ներկում ենք շաբաթ օրը, ներկում ենք միայն կարմիր գույնով, որովհետև կարմիրը խորհրդանշում է, որ աշխարհը գնվեց Քրիստոսի արյամբ: Նույն օրը մենք նաև պատրաստում ենք բրնձով և չամիչով փլավ ըստ ավանդույթի: Հաջորդ օրը`առավոտյան, ես և եղբայրս սկսում ենք զատկաձվախաղը, հաղթողը ուտում է ջարդված ձուն: Ամեն ճաշի ժամին ուտում ենք միայն ձու, և ուտում ենք միայն լավաշով:

Ընտանիք և ծնողներ
Մենք մեր ընտանիքում առաջին հերթին ձևավորվում ենք որպես մարդ, մեր  ընտանքի շնորհիվ ստանում ենք դաստիարակություն, վարվելաձև  և մարդուն բնորոշ այլ հատկանիշներ: Ընտանիքը  մեզ համար ամենաթանկ բանն է այս աշխարհում, իսկ ծնողից այն կողմ աշխարհ չկա: Ծնողները մեզ համար ու մեր ընտանիքի համար հանդիսանում են մի ամուր հիմք, մենք մեր կյանքն առանց նրաց  չենք պատկերացնում: Մեր ծնողները մեր կյանքի ընթացքում մեզ տալիս են ամեն ինչ: Չխնայելով նույնիսկ իրենց առողջությունը` զոհ են գնում ամեն բանի: Միշտ իմացեք, բոլոր  ծնողները նույն բանն են ցանկանում, որ իրենց երեխան  միշտ լինի ուրախ, առողջ, երջանիկ, իր նպատակին հասած մարդ: <<Շնորհակալ ենք, որ դուք կաք…>> 

Learning March 30-April 10

Match the words with their definitions
People who have no jobs
The employed.

People who are over 70
The elderly

People who cannot see 
The blind

People who have lots of money
The rich                             

People who have no money
The poor

People who cannot hear
The deaf

People who are not strong
The weak

Fill in all the gaps with a suitable preposition. At, from, in, of, on, to
My name is Maria and I come fromSpain. I am studying English ina school atLondon. I’m not very good inlanguages but I need English to work ontourism. I’m fond of travelling and I like meeting people. Last Saturday my neighbour invited me to a party. It was kind of him to invite me. My neighbour’s brother is married to a Spanish girl.
I go to the cinema quite often — it depends on the film. I’m also interested in art, so I often visit art galleries and museums.
The people are very nice to me here and they don’t make fun of my accent. Perhaps my English is improving!

Choose the best answer, A, B, C or D. The first one is an example
My cousin bloke his leg last Saturday.
A. break
B. breaks               
C. broke                       
D. broken 

I’d like a new rug for my bedroom floor.
A. curtain         
B. cushion               
C. poster                     
D. rug 

Joe and I are vegetarians. Neither of us eats meat.
A. both               
B. neither             
C. one                       
D. other

Do you want a single or a double room?
A. double               
B. returns             
C. two                 
D. second

There’s not enough sugar in this coffee. Could I have some more, please?
A. too much           
B. too many                     
C. enough                             
D. not enough

Where did you go last weekend?
A. you went                     
B. did you went                 
C. you go               
D. did you go

I’d like to try on this jacket, please.
A. try                     
B. fit                 
C. suit                       
D. wear 

Our new house faces south.
A. looks               
B. views                             
C. faces                 
D. heads 


Ընկերություն…

Ինչքան շատ բան է փոխում ընկերությունը մեր կյանքում…Փոխում մեր մտքերը, փոխում մեր կյանքը, փոխում մեզ բոլորիս…Ուղղակի մեր կյանքի ամեն վայրկյանը պետք է լցնենք, ընկերներով։ Պետք է ձեռք բերենք իրական ընկերներ, ոչ թե կեղծ։ Իրական ընկերներ, որովհետև հենց ընկերությունն է օգնում, որ շարժվենք առաջ, օգնում, որ անգամ ամենատխուր, ամենադժվար պահերին ժպտանք…Ես միշտ ասել եմ ու կասեմ, որ ընկերությունը մեր բոլորի կյանքի մի մասն է, որովհետև առանց ընկերության մենք չենք կարողանում ապրել, չենք կարողանում ուրախանալ, թվում է թե մենակ ենք…Մարդիկ հազվադեպ են ընկերությունը կարևորում իրենց կյանքում, բայց ընկերությունը շատ ժամանակ, ավելի ճիշտ շատերի մոտ իրար չհասկանալու, իրար չհավատալու պատճառով վերածվումա հիասթափության, որովհետև մենք երբեմն ամբողջ հոգով ու սրտով սիրում ենք հենց էտ մարդկանց, ովքեր չեն հասկանում ու գնահատում թե իրոք ինչ թանկ ու կարևոր բան է ընկերությունը։ Հաա հա չեն գնահատում, չեն հասկանում քո ընկերության ամբողջ անկեղծությունը ու նվիրվածությունը…

Կորոնավիրուս

2019թ դեկտեմբեր ամսվա վերջին Չինաստան հայտարարություն տարածեց ըստ որի հայտնաբերվել է նոր վիրուսի տեսակ։ Հայտարարությունը չունեցավ մեծ արձագանք մինչ այն պահը, երբ օրեր անց արդեն 2020 թվականի սկզբին կորանավիրուս անվանում ստացած նոր մահացու վիրուսի տեսակը սկսեց շատ մեծ արագության տարածվել, Չինաստանում իսկ շուտով նայև աշխարհի տարբեր երկրներում։
Քանի որ դեռ աշխարհում շարունակվում է վտանգավոր վիրուսի տարածումը և դեռևս չի հայտնաբերել հակավիրուսը։
Ըստ պաշտոնեական տվյալների վիրուսի նոր ձևը առաջացել է Չինաստանի Ուհայն քաղաքի ծովամթերք վաճառող շուկաներից մեկում։
Միանգավից 27 տարբեր մարդիկ դիմել են տեղի հիվանդանոց որոնց բոլորի մոտ առկա են եղել նույն ախտանիշները, ջերմություն, հազ, դժվար շնչառությունը, թուլություն։
Առաջին բան որը բժիշկներ մտածեցին դա մրսելու արդյունքում առաջացած սովորական ձմեռային վիրուսի տեսակ է, որը հաճախ է պատահում Չինաստանում ձմեռային ամիսներին, սական վերցրած անալիզները ցույց են տվել նոր անհայտ վիրուսի առկայությունը, որը պատկանում է կորոնավիրուսների ընտանիքին։
Այո կորանավիրուս այնպես չէ որ նոր է առաջացել այն հայտնաբերվել է դեռ 1965 թվականին սակայն հետագայում ուշադրություն չի արժանացել միչև 2002 թվականը և կրկին Չինաստանում տարածվեց կորոնավիրուսների ընտանիքին պատկանող նոր համաճարակը, այն կոչվում է SARS որի արդյունքում հիվանդացավ է 8000 ավելի մարդ, որոնցից 800 մահացավ։ Ինչքան էլ զարմանալի է բայց ներկայիս 21 դարում դեռ 20 տարի առաջ ուսումնասիրած կորոնավիրուսների ընտանիքի պատկանող այս նոր ձևի հակավիրուսը ստեղծելու համար փաստորեն կարող է պահանջվել նույնիսկ մեկ տարի, և բացի այտ թե ինչու միչև օրս չկա հստակ հաստատված և ապացուցված փաստ այն մասին, թե որն է եղել վիրուսի առաջացման իրական օջախ։

Կենսաբանական աղտոտում առաջանում է հիվանդածին միկրոօրգանիզմների՝ բակտերիաների, վիրուսների, սնկիկների տարածման միջոցով: Կորոնավիրուսը նույին պես համարվում է կենսաբանական աղտոտմում։ Քանի որ կորոնավիրուսը տարածվում է օդակաթիլային միջոցով թողնում է նստվածք տարբեր իրեր և մթերքներ վրա։ Որ վտանգ է առաջացնում մարդկանց առողջությանը, բույսերի ու կենդանիների տեսակային բազմազանության խախտմանը և հանգեցնում է միջավայրի որակական վատթարացման։

Ինքնուրույն Աշխատանք

Տղան տասնմեկ է: Հինգ տարի առաջ նա վեց անգամ փոքր էր հորից։ Քանի՞ տարեկան է հայրը։
1) 36
2) 42 
3) 41 
4) 66

Երկու տարի հետո հայր քանի՞ տարով մեծ կլինի տղայից։
1) 25
2) 31
3) 35 
4) 30

Քանի՞ տարի հետո հոր և տղայի տարիքների գումարը կլինի 100։
1) 24 
2) 48
3) 25
4) 23

Քանի՞ տարի հետո հայրը տղայից մեծ կլինի երկու անգամ
1) 44 
2) 19 
3) 14
4) 20

Խանութում կար 1,17տ խնձոր և 1,1տ տանձ։ Օրեկան վաճառվում էր 125կգ խնձոր՝ կիլոգրամ 250 դրամով, և 110կգ տանձ՝ կիլոգրամ 300 դրամով։ Վաճառքի առաջին օրը քանի՞ դրամ էր խանութի հասույքը։
1) 64250 
2) 31250
3) 33000
4) 437500

Ընդամենը քանի՞ դրամ հասույթ կլինի ամբողջ խնձորի հասույթից։
1) 437700
2)121000
3) 4375 
4) 437500

Նվազագույն քանի՞ օրում կսպառվի և խնձորը և տանձը։
1)12 
2) 14 
3) 10
4) 24

Նվազագույնը քանի՞ օրում խնձորի վաճառքից ստացված հասույթը կգերազանցի տանձի վաճառքից ստացված հասույթին:
1) 14
2) 13 
3) 11
4) 12   

 A քաղաքից դեպի  B քաղաքը մեկնեց բեռնատար ավտոմեքենան 40 կմ/ժ  արագությամբ, իսկ 45 րոպե անց A –ից նույն ուղղությամբ մեկնեց մարդատար ավտոմեքենան՝ 60 կմ/ժարագությամբ, որը հասավ B  քաղաքը և վերադարձավ A: Մարդատարը երկրորդ անգամ հանդիպեց բեռնատարին վերադարձի ճանապարհին, որին մինչև B քաղաք հասնելը մնում էր անցնել  20 կմ: Իր մեկնելուց քանի՞րոպե հետո մարդատարն առաջին անգամ հանդիպեց բեռնատարին:
1) 80
2) 70 
3) 90 
4) 60

Քանի՞ կմ է A և B քաղաքների հեռավորությունը:
1) 130 
2) 190 
3) 120
4) 150

Առաջին  հանդիպումից քանի՞ ժամ անց մեքենաները նորից կհանդիպեն:
1) 2
2) 2,5
3) 1,5 
4) 2,75

A-ից քանի՞ կմ հեռավորության վրա էր գտնվում մարդատարը՝ բեռնատարին  B հասնելու պահին:
1) 120
2) 95 
3) 140  
4) 185

Ծորակներից  մեկը ջրավազանը  լցնում է 20 րոպեում, իսկ մյուսը՝ 30 րոպեում: Դատարկ  ավազանի քանի՞ տոկոսը կլցնի, եթե երկու ծորակները բաց մնան  3 րոպե:
1) 20
2) 25 
3) 30 
4) 15

Դատարկ  ավազանի ո՞ր տոկոսը կլցվի, եթե առաջին ծորակով լցվի  5 րոպե, իսկ երկրորդով՝ 6 րոպե:
1) 25
2) 30
3) 35
4) 45

Քանի՞ րոպեում կլցվի ավազանը, եթե երկու ծորակները բացվեն միաժամանակ:
1) 12  
2) 50
3)10
4) 11

Առաջին  ծորակով 4 րոպե դատարկ ավազանը  լցվելուց հետո, ավազանի մնացած մասը քանի՞ րոպեում կլցվի երկրորդ ծորակով:
1)18 
2) 20 
3) 24
4) 25

Exercises

Put much or many
We saw many animals at the zoo.
How many oranges did you put in the box?
There isn’t much sugar in my coffee.
I don’t have many friends.
The old man hasn’t got much hair on his head.
I’ve packed many bottles of water.
I didn’t get much sleep last night.
How much fruit do you eat in an average day?

Prepositions Exercises
We are going on vacation on August.
a. On
b. At
c. In
d. Since

I received a present from Janet.
a. From
b. Of
c. By
d. About

Please put the vase on the table.
a. In
b. On
c. For
d. Over

School begins In Monday.
a. In
b. On
c. From
d. Since

Fill the blank spaces with the appropriate irregular verb.
My dog jumped out of the swimming pool and shook himself, causing water to spray everywhere.
(shake, shook, shaken)

You should have seen Trish’s face when she got her surprise.
(saw, had seen, seen)

We spent the whole day lounging on the beach.
(spend, spent, had spend)

Let’s take a hike on Saturday.
(take, took, taken)

My brother Mike left his stinky socks on the coffee table.
(leave, left, leaving)

This is the ninth time that pitcher has thrown a foul ball
(throw, threw, thrown)

The water balloon burst when it hit its target.
(burst, busted, broken)

Jesse intentionally stuck gum in Jeff’s hair.
(stick, stuck, sticky)

Առաջադրանքներ

Գտնե՛լ մեկ արմատ և երկու ածանց ունեցող բառերը (բառի մեջ կարող է լինել նաև հոդակապ)։
Լուսանկարչական, տեսականորեն, գրահրատարակչական, հացթուխ,
ծովեզրյա, դարբնություն, բարեհամբույր, ատաղձագործ, մանրանկարչություն, հրուշակագործ, վերաբաշխում, գիտականորենանօգնական, բազմություն, տգիտություն:

Գտնե՛լ մեկ արմատից և մեկ ածանցից կազմված բառերը:
Հայեցակարգ, մետաղյա, բացառիկ, ասեղնագործություն, հաշվեկշիռ,
որսորդ, պողպատե, ձուլակաղապար, հնություն, ժամանակահատված,
արժեիջեցում, նվիրում, միջազգային, գունեղ, իրականություն, ընդհանրացում, հարթակ, խտրականություն, մեղմորեն, միջնակարգ, շարժուն, ներգաղթյալ, մենաշնորհ, միջուկ, բուսականություն։

Ժամանակ…

Ասում են ժամանակը բուժում է վերքերը, բայց լռում են այն մասին, թե ինչպես է նա ոչնչացնում ամեն լավ բան, թե ինչպես է գեղեցիկը վերափոխում վատի: Բայց պատճառն այն է, որ մենք չգիտենք ժամանակը ճիշտ օգտագործելու ձևը, վատնում ենք այն ամենի վրա, ինչն ոչ մի նշանակություն չունի, իսկ հետո բողոքում, որ ժամանակ չունենք: Ժամանակը մեր բոլորիս կյանքի մի մասն է, որը և լավ, և վատ հիշողություններ է առաջացնում: Իմ կարծիքով, երբ մեծանում են և ապրում են անհետաքրքիր կյանքով ստացվում է, ոչ ժամանակը անցնում է շատ դանդաղ: Ես չեմ կարողանամ հանգիստ նայել բոլորին և հասկանալ, ո՞վ է ընկեր, և ո՞վ թշնամի: Չեմ հասցնում իմանալ բոլորին, քանի որ արագ է անցնում ժամանակը: Ապրում ես, ապրում, բայց մեկ է շատ հարցեր և անհասկանալի բաներ են մնում բոլորիս մեջ: Կյանքը շատ կարճ է, իսկ իրականում կյանքը լիովին բավական է ապրելու համար, ուղղակի մենք ապրելու փոխարեն զբաղված ենք նշանակություն չունեցող բաներով: Զգույշ օգտագործեք ժամանակը, ժամանակը թանկ է:

About my best friend

How much change does a company have in our lives? It changes our lives, it changes all of us. We just have to fill every second of our lives with friends. Best friends support each other in everything they do. My best friend is Elina. We do almost everything together, we understand each other so well, she always listens to me and helps with everything when I am sad or have problems. Many people think that we are sisters because we are always together in and out of school. There is no such day that we will not argue, but still we cannot communicate for long. My best friend is the greatest gift to me in the world.

Եղիշե Չարենցի «Ծիածան» ժողովածու

Եղիշե Չարենցի  «Ծիածան» ժողովածուի մասին
Կյանքի ու երազի սահմանագծերի ճշտման և իր վերջնական կողմնորոշումը տևական մաքառումներով պարզելու ընթացքում Չարենցը գրում է «Ծիածանը» (1917) ժողովածուն, որով ավարտվում է առաջին գրքից եկող սիրո ու մահվան պատմությունը: «Ծիածան» Ժողովածույում Չարենցը ամեն հատվածին անուն է դրել, որոնցից ամեն մեկն ունի զքավողուցյան մի քանի գծերի նշանակություն։ 

«Ծիածանը» հոգեվիճակներ եւ ապրումներ ներկայացնող գույների համադրություն է:

Կապույտի,  Ոսկու,  Մանուշակագույնի շարքերը, բացահայտի՛ր կապույտ, ոսկեգույն, մանուշակագույն գույների խորհուրդը այս ժողովածուի մեջ: Նշի՛ր, թե  ի՞նչ գիտես այս գույների խորհրդի, նշանակության մասին ընդհանրապես:
Ընդհանրապես, կապույտը, մանուշակագույն և դրանց միջև գույները խորհրդանոշում են երազ, հանգիստ և քուն, իսկ ոսկեգույնը՝ լույս, մարություն, ջերմություն, նաև ուրխություն, ակտիվություն։ Չարենցի այս ժողովածույում մանուշակագույնը հոքս, տրտմություն է նկարագրում, կապույտը՝ հանգիստ, լռություն, իսկ ոսկեգույնը՝ արև, լույս, ուրախություն։

Սևրի պայմանագիրը

Սևրի պայմանագիրը կնքվել է Փարիզի Սևր կոչվող արվարձանում 1920թ. Օգոստոսի 10-ին: Սևրի պայմանագիրը հաշտության պայմանագիր էր,որը կնքվել է Անտատի երկրների և սուլթանական Թուրքիայի միջև: Հայաստանի կողմից պայմանագիրը ստորագրեց Ավ. Ահարոնյանը: Նա այդ օրը համարել է իր կյանքի ամենաերջանիկ օրը: Ըստ Սևրի պայմանագրի 88-93 հոդվածների՝ Օսմանյան Թուքրիանն պարտավորվում էր ճանաչել Միացյալ Հայաստանը: Հայաստանին էր անցնում Էրզրումի, Տրապիզոնի, Վանի և Բիթլիսի նահանգները ոչ ամբողջությամբ՝ 90 հազար քառ. Կմ, ելքով դեպի Սև ծով: Այդպիսով Հայաստանի տարածքը կազմելու էր 160 հազար քառ. Կմ: Սակայն, ցավոք, հետագա դեպքերն ու իրադարձությունները աննպաստ ընթացան: Սևրի պայմանագիրը մնաց թղթի վրա:

Սևրի պայմանագիրը չիրագործվեց, որովհետև այդ ժամանկ Թուրքիայում ծավալվել էր ազգայնական զինված մի շարժում, որ գլխավորում էր թուրք գեներալ Մուստաֆա Քեմալը: Քեմալականները չճանաչեցին սուլթանական կառավարության ստորագրած Սևրի պայմանագիրը: Մյուս կողմից՝ Սևրի պայմանագիրը ստորագրած, Հայաստանին դաշնակից համարվող պետությունները՝ Ֆրանսիան,Իտալիան, ապա նաև Անգլիան, աստիճանաբար երես դարձրին հայեից և մոռացության մատնեցին իրենց իսկ ստորագրած պայմանագիրը:

Եվրոպայում ռազմաքաղաքական երկու դաշինքների առաջացման պատճառները

Հանուն համաշխարհային պաշարների արդյունավետ օգտագործման՝ ընդլայնվեց տնտեսական համագործակցությունը արդյունաբերական ազգերի միջև: Զարգացման այս դրական միտումը հետզհետե հակասական ընթացք էր ստանում: Բացի այդ եվրոպական ազգերի մոտ մեծապետական գաղափարախոսության հիմնարար դրույթ դարձավ հետամնաց ազգերի նկատմամբ սեփական գերազանցության համոզմունքը: Հակասություններով լեցուն էին նաև զարգացած երկրների հարաբերությունները: 19-րդ դարի 60-ական թթ-ին փլուզվեց Վիեննայի վեհաժողովի հաստատած <<ուժերի հավասարակշռությունը>>: Ազգային նոր պետությունների առաջացումն ստեղծեց նոր աշխարհաքաղաքականության իրավիճակ: Եվ դրա գլխավոր փաստարկները դարձան երկրի աշխարհաքաղաքական դիրքի ամրապնդման, կենսական տարածքներ գրավելու անհրաժեշտությունը: Ակնհայտ էր, որ եվրոպական տերությունները ոչ միայն ձգտում էին նվաճելու հետամնաց երկրներ, այլև միայնակ տիրելու աշխարհին: Այդ իսկ պատճառով արդյունաբերական երկրների միջև սկսվեց տենդագին մրցավազք: 1883-1903թթ-ին եվրոպական պետություններում ռազմական ծախսերն աճեցին 200%-ով, իսկ զինվորների քանակը՝ 25%-ով: Եվրոպայում հակասություններն աստիճանաբար խորանում էին՝ մի կողմից նորաստեղծ Գերմանական կայսրության, Իտալիայի և Ավստո-Հունգարիայի, մյուս կողմից՝ Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի միջև: Ֆրանսիան չէր հաշտվում ֆրանս-պրուսական պատերազմում կրած պարտության և Էլզասի ու Լոթարինգիայի կորստյան հետ: Գերմանիայի կանցլեր Օտտո Բիսմարկը ձգտում էր մեկ անգամ ևս ջախջախել թուլացած Ֆրանսիան: Ռուսաստանը դեմ էր դրան, քանի որ չէր ցանկանում հզոր տերություն ունենալ իր հարևանությամբ: Ավստրո-Հունգարիան նպատակ ուներ իր ազդեցությունը տարածելու բալկանյան երկրներում, որին խոչընդոտում էր Ռուսաստանը: Հյուսիսային Աֆրիկայում հակասություններ առաջացան նաև Ֆրանսիայի և Իտալիայի միջև: Ֆրանսիայի հարցում Ռուսաստանի հետ համաձայնության ձախողումից հետո Օ. Բիսմարկը 1879-1882թթ-ին ստեղծեց հզոր ռազմաքաղաքական Եռյակ դաշինք՝ Գերմանիայի, Ավստրո-Հունգարիայի և Իտալիայի մասնակցությամբ:

Homework

I have a lot of work to do.
Ես շատ աշխատանք ունեմ անելու:

Do not let him go to sea.
Մի թողեք նրան գնալ ծով:

How many do you have?
Ինչքան ունեք?

I will do anything, said she and run away.
Ես ինչ-որ բան կանեմ, ասաց նա և փախչեց:

I will do it for my friends.
Ես դա կանեմ իմ ընկերների համար:

I’m going to make tea. Would you like it?
Ես պատրաստվում եմ թեյ պատրաստել: Կցանկանայի՞ք:

I think it’s time for me to make some new friends.
Կարծում եմ ժամանակն է, որ ես ստեղծեմ մի քանի նոր ընկերներ:

You have to work harder to make up for lost time.
Դուք պետք է ավելի շատ աշխատեք ժամանակը կորցնելու համար:

I’m going to make a cake for Inesi birthday.
Ես պատրաստվում եմ թխվածք պատրաստել Ինեսի ծննդյան օրվա համար:

Exercise
always / at nine o’clock / out of the garage / in the morning / drives / his car / he
He always drives his car out of the garage at nine o’clock in the morning.

he / to town / after breakfast / often / Mrs Hodges / takes
He often takes Mrs Hodges to town after breakfast.

sometimes / in a garage / Mr Hodges / his car / parks
Sometimes Mr Hodges parks his car in the garage.

fly / with my parents / to Florida / sometimes / I / in winter
Sometimes I fly to Florida in winter with my parents.

late / came / last year / she / often / to school / in spring
She often came late to school last year in spring.

often / have / at about three o’clock / a cup of tea / they / at the hotel / in the afternoon
They often have a cup of tea at the hotel in the afternoon, at about three o clock.

meet / at the sports ground / they / after dinner / always / their friends
They always meet their friends at the sports ground after diner.

enjoys / very much / swimming / in our pool / always / in the morning / sheShe enjoys very much swimming in our pool in the morning.

My homeland
I want to tell you about my country. Hello everyone. My name is Shusha. I’m 17 years old and I’m from Armenia. Yerevan, the capital of Armenia is a big and beautiful city. For me the homeland starts with my family, my relatives and my friends. I am proud to be Armenian, live in Armenia and speak Armenian. The homeland is in each of us, the place where we were all born and raised. Many people like to visit different countries on vacations or on weekends. But I love my country Armenia and will never leave it. The homeland is everything to me, the homeland is my air, my water, my soul.

Ջրհեղեղներ

Ջրհեղեղներ
Բնական աղետերի տեսակներից է ջրհեղեղը: Ջրհեղեղները վարարման մեծ տեսակն են, երբ գետերն ափերից դուրս են գալիս և ծածկում են բաց տարածությունները: Դա կարող է տեղի ունենալ ուժեղ ձնհալքից կամ երկարատև անձրևներից: Որպես այդպիսին բնական աղետներից միայն ջիհեղեն է, որ որոշ չափով կանխատեսելի է: Ջրհեղեղի պատճառը շատ դեպքերում առաջացնում են մարդիկ: Օրինակ`երբ մարդիկ փոխում են գետի հունը, դա բերում է նրան, որ հեղեղներ են առաջանում: Ջրհեղեղները տարերային աղետների մյուս տեսակներից տարբերվում են այն բանով, որ որոշ չափով կանխատեսելի են։ Դա հնարավորություն է տալիս շատ դեպքերում վաղօրոք որոշել ջրհեղեղի ժամը, բնույթը և մասշտաբները։ Ջրհեղեղի հիմնական պատճառներն են՝ տեղատարափ, երկարատև անձրևները, ձնհալը, պատվարների ու ամբարտակների ճեղքվածքները, փլուզումները, սողանքները, այլ բնական երևույթները։ Ջրհեղեղը վնասում է արդյունաբերական եւ գյուղատնտեսական օբյեկտները, աճեցրած բերքով դաշտերը, քայքայում է շենքերը: Սովորաբար միջին և խոշոր ջրհեղեղների առաջին ժամերին խախտվում է հաղորդակցությունը բնակավայրերում ու նրանց միջև։ Ջրհեղեղները վտանգավոր են նաև այն բանով, որ շենքերն ու կառույցները կորցնում են իրենց ամրությունը։

Ի՞նչ անել ջրհեղեղի ժամանակ.
– Մինչև կառավարման մարմինների համապատասխան ցուցումները մնացեք ապաստարաններում:
– Աղետի կապոցը պահպանեք թրջվելուց:
– Եթե տանն եք, ապա ոչ մի դեպքում մի օգտվեք կենցաղսպասարկման համակարգից:
– Մի փորձեք կտրել-անցնել ջրային հոսքը. 15սմ խորության ջրի արագ հոսքը վտանգավոր է մարդու համար, իսկ 50սմ՝ անանցանելի սովորական մեքենաների համար:
– Եթե օգնության կարիք ունեք, ապա տվեք աղետի ազդանշան /խարույկ, բղավոց, կրակոց, դրոշներ և այլն/:

Եթե հայտնվել եք ջրում.
– Թևերը և ոտքերը շարժելով՝ փորձեք մնալ ջրի վրա:
– Աշխատեք լողալով դուրս գալ:
– Բռնվեք որևէ պինդ, ջրի վրա մնացող առարկայից:
Եթե որևէ մեկին փորձում եք հանել ջրից, ապա նրան նետեք երկար պարան, փայտ կամ երկար պարանով կապված փրկարար օղակ, և երբ համոզված եք, որ տուժածը բռնված է, ջրից քաշեք նրան:
– Ոչ մի դեպքում մի մտեք ջուրը՝ տուժածին փրկելու համար, որովհետև ջրի հոսքը կարող է քշել տանել ձեզ և դուք դրանով կբարդացնեք իրավիճակը:
 Ջրածածկ տարածքները մեքենայով մի անցեք, բացառված չէ, որ չնկատեք հնարավոր փոսերն ու փլուզումները:
– Հնարավորության դեպքում զանգահարեք փրկարար ծառայություն:

Ինքնուրույն աշխատանք

log0,2(x − 1) =− 2
Պատ.` x=26

log⁷ (3x 9) 7 − 2 = 2
Պատ.` x=26

log0,5(2x − 4) =− 2
Պատ.`x=4

log³ (x²-x) 32 − 2 = 1
Պատ.`×¹=-1 x²=3

log⁵ (5-3x)= 2
Պատ.`-20/3

log0.7(1/2x-2) ≥0
Պատ.`xպատկ.(4;6)

log0,7(8x-23)=0
Պատ.`x=3

2log2(x-5)+log √2(x+2)=6
Պատ.`x=6

logx(81x²)log9(√x)=3
Պատ.`x=81

log2(x-5) ≥3
Պատ.`xպատկ.[13;+անսահմանություն)

log3(x²+7x-5)<1
Պատ.`xպատկ.(-8;1)

lg(7x+5)< 1+ lg(3)
Պատ.`xպատկ.(-5/7;25/7)

Սարյանի ոգեշնչման աղբյուրը

Երևանի գանձերից մեկը` հռչակավոր նկարիչ Մարտիրոս Սարյանի տուն–թանգարանը, այս տարի նշում է իր 50–ամյակը։ Գործունեության երկար տարիների ընթացքում իր անկրկնելի արևային ներկապնակի շնորհիվ թանգարանը գրավել է մեծ թվով այցելուների և զբոսաշրջիկների աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Սարյանն իր թանգարանին նվիրեց 50 ստեղծագործություն։ Իր ողջ կյանքի ընթացքում նա հավաքել և խնամքով պահել է այն բոլոր նյութերը, որոնք կարող էին օգնել տուն թանգարանին։ Դրանք են ձեռագրեր, նամակներ, լուսանկարներ և այն ամենն ինչը լույս է սփռում նկարչի անցած ստեղծագործական ուղու վրա։ Սարյանը որպես նկարիչ կայացել է Ռուսաստանում, այնտեղ ճանաչում ձեռք բերել, այնուհետև տեղափոխվել է Հայաստան և դարձել հայկական գեղանկարչության ֆլագմանը։ Ես կարծում եմ, որ Սարյանի արվեստը պետք է քարոզվի ամենաբարձր մակարդակով։ Դա այն է, ինչ արվեց այժմ։

Հարցարան

Անուշի կերպարը ժամանակի մեջ. ինչո՞վ Անուշը տարբերվեց իր ժամանակի աղջիկներից, ի՞նչ քայլով առանձնացավ։
Անուշն իր ժամակաշրջանի համեմատ բավականին համարձակ աղջիկ էր, նա համարձակվում էր հանդիպել չոբան Սարոյի հետ, խոսել զրուցել նրա հետ, իսկ այնուհետև վերադառնում էր տուն և խաբում էր մորը՝ զանազան ստեր հորինելով:

Մոսիի կերպարի վերլուծություն
Անուշի եղբայր Մոսին ասես անխիղճ լիներ: Միթե նա կյանքում չէ՞ր սիրել մեկին, ինչպես Անուշն էր սիրում Սարոյին: Նա միայն մտածում էր սպանել, մորթել տղային: Նա ատելությամբ էր լցված ընկերոջ հանդեպ:

Փակագծերում գրված բառը գրի´ր պահանջվող ձևով:
Իրադարձությունները առավել հարուստ, ճամփորդություններից մեկը կապված է հանիրավի մոռացված Լա Կոնդամինի անունի հետ: Այդ ֆրանսիացին արկածներ լի իր կյանքն սկսեց որպես զինվոր, սակայն շուտով ծառայությունը թողեց՝ ռազմական կարգապահության հանդեպ մեղանչելու պատճառով: Երեսուն տարեկանում Ֆրանսիայի ակադեմիայի քիմիկոսի պաշտոն էր վարում: Քիչ անց նրան Պերու ենք հանդիպում, որտեղ աստղագիտական չափումները Երկրի սեղմվածությունը որոշ նպատակ ուներ: Այդ աշխատանքը ավարտելուց հետո պիտի իր գործը դառ­նար, սակայն, փոխանակ ընկերների հետ նավ նստելուց, Լա Կոնդամինը որոշեց արևմուտքից  արևելք կտրել-անցնել Հարավային Ամերիկա մայրցամաք, որն այդ ժամանակ դեո բոլորովին ուսամնասիրված չէր եվրոպացիների կողմից:
Կուսական անտառի լիանաների հյուսվածք խճողված թավուտները կացինները կտրատելով, Լա Կոնդամինն իր փոքրիկ ջոկատով հասավ Չիմչինե գետի հովիտը: Այնտեղ ճամփորդները լաստանավ հյուսեցին և ջրապտույտներ ու  ջրվեժներ հարուստ Ամազոնկա գետը շարունակեցին  իրենց ուղին: Շուտով  ալիքները  լաստանավի վրայից քշեցին-տարան  արշավախմբի ամբողջ հանդերձանք: Մի քանի տեղ գետի հունը նեղանում էր, և ջրի ամբողջ զանգվածն ահեղ որոտը ներքև էր սուրում վայրի  կիրճեր: Հետո  նրանց առջև բացվեց մի նոր, երբևիցե չտեսնված աշխարհ: Լողում էին ծովի պես անծայրածիր ջրային տարածություն, միայն թե ջուրն անուշահամ էր ու բաժանվում էր ճյուղեր, գետախորշեր և գետաբազուկներ: Մի տեղ էլ լաստանավը քայքայվեց, հարկ եղավ փոխել: Երբ մի օր Լա Կոնդամինն ու իր ուղեկիցները հայտնվեցին, նրանց ծանոթները թերահավատության աչքերն էին տրորում, չէ՞ որ նրանց մեկնելու օրը չորս ամիս էր անցել: Արևադարձային անտառներով չորս հազար կիլոմետր անցնելը հեշտ չէ, նրանց արդեն զոհված էին համարում:

Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերն ու կետադրի՛ր։
Իտալիայի Ջենովա քաղաքի արվարձաններից մեկում խաղում էին մի խումբ՝ ցնցոտիավոր մանուկներ։ Նրանց մեջ առանձնանում էր գանգուր մազերով ի․իննամյա մի տղա՝ դուրս ցցված ծնոտով երկար քթով, կեռ հոնքերով։ Ոտքերը ծուռ էին, թևերն ու ձեռքերի մատները անբնական երկար։ Դեմքը չափազանց տգեղ էր, բայց աչքերն աբշեցնում էին իրենց փայլով։ Ինչ-որ տարօրինակ բան կար տղայի մեջ որով առանձնանում էր խաղընկերներից։ Նա աղքատ երաժիշտ Անտոնիո Պագանինիի որդին՝ Նիկոլո Պագանինին էր։ Դաժան մարդ էր Անտոնիոն, ով յուրաքանչյուր սխալի համար ձա․կում էր որդուն ու ստիպում, որ նվագը հասցնի կատարելության։
-Ես քեզ կստիպեմ նվագել անիծիալ կապի, -գոռում էր նա, -դու ծախված ես սատանային և դժոխքի բաժին ես։
Հետագայում Նիկոլոն երախտագիտությամբ է հիշում հոր անողոք հետևողականությունը, որն էլ իրեն դարձրեց աշխարհահռչակ ջութակահար և երգահան։

Homework

She is running because she’s late for her lesson.
Our teacher always gives us lots of homework.
We don’t want to go to the concert.
What time are you meeting Pete tomorrow?
I am not working today. I’m on holiday.
People speak English in Jamaica.
Archie isn’t using his computer at the moment.
Does Tony live near the park?

Asleep֊քնած
Grass֊խոտ
Loud֊բարձրաձայն
Great֊հիանալի
Beast֊գազան
Huge֊հսկայական
Swallow֊կուլ տալ
Creature֊արարած
frightened֊վախեցած
Cried֊աղաղակել
Forgive֊ներել
Quickly֊արագ
Himself֊ինքն իրեն
Could֊կարող էր
Gently֊նրբորեն
Kindness֊բարություն

She’s running because she’s late for her lesson.
Our teacher always gives us lots of homework.
We don’t want to go to the concert.
What time are you meeting Pete tomorrow?
I’m not working today. I’m on holiday.
People speak English in Jamaica.
Archie isn’t using his computer at the moment.
Does Tony live near the park?

Տեառնընդառաջ ծիսական տոնը. Գեղակերտում

Մենք փետրվարի 14֊ին այցելեցինք Գեղակերտ՝ մասնակցելու Տեառնընդառաջ ծիսական միջոցառմանը։ Մեզ այնտեղ շատ լավ ընդունեցին։ Այնտեղ մասնակցեցինք Տրնդեզին, ծանոթացանք երեխանների հետ, ձեռք բերեցինք նոր ընկերներ։ Բոլորը շատ լավ, բարի երեխաններ էին։ Ծանոթացանք նաև դպրոցին, դպրոցի պայմաններին, առօրյաին, որը մեզ ներկայացրեցին դպրոցի տնօրեն պարոն Ահարոնյանը և մեզ ընդունող խմբի համակարգող տիկին Համբարձումյանը։ Վերջապես կրակը վառվեց, և տոնը պաշտոնապես սկսվեց, բոլորս շուրջպար բռնեցինք ծիսական-ազգային երգ ու երաժշտության ներքո՝ կրթահամալիրի պարուսույց ընկեր Լաերտի գլխավորությամբ։ Երեխանները մեզ հյուրասիրեցին իրենց պատրաստած համեղ թխվածքներից և քաղցրավենիքներից…Ամեն ինչ շատ համեղ էր և մեզ բոլորիս դուր եկավ։ Դպրոցի ուսուցիչներից տիկին Համբարձումյանը սիրալիր կերպով ուղեկցեց մեզ դեպի գյուղի եկեղեցի, որը 13-րդ դարի կառույց էր։ Եկեղեցին կոչվում էր Սուրբ Հովհաննես և այն շատ գեղեցիկ էր: Այսպիսի հագեցած օր ունենալուց հետո մենք հետ վերադարձանև և պայմանավորվեցինք որ մեր կապը կլինի շարունակական։

Exercises

The audience consisted mainly of students.
Give me the microphone.
I don’t know how to play guitar.
Not everybody wants to be an artist.

Stage-բեմ
Audience-հանդիսատես
Guitar-կիթառ
Band-նվագախումբ
Hearing-լսողությամբ նվագել
Dance numbers-պարային համարներ
Bright lights-վառ լույսեր
Good voice-լավ ձայն
High spirits-բարձր տրամադրություն
Performance-ներկայացում, կատարում
Competition-մրցույթ
Audition-լսումներ
Violin-ջութակ
Artist-նկարիչ
Saxophone-սաքսոֆոն
Microphone-խոսափող
Piano-դաշնամուր
Decor-դեկոր
Tem-տեմպ
Qanun-քանոն
Dynamic-դինամիկ

Call-զանգել
Comb-սանր
Dream-երազել
Pack-փաթեթ
Pull-քաշել
Paint-ներկ
Push-հրել
See-տեսնել
Paste-մածուկ
Rake-փոցխ
Read-կարդալ
Sew-կարել
Plant-տնկել
Shout-բղավել
Ask-հարցնել
Catch-բռնել
Cook-պատրաստել
Bake-թխել
Clap-ծափահարել
Cut-կտրել
Bounce-ցատկել
Climb-նվաճել
Dance-պարել
Brush-խոզանակել
Close-փակել
Dig-փորել
Build-կառուցել
Color-գունավորել
Draw-նկարել

I get up at 8 o’clock In the morning.
She spent all afternoon cooking.
My parents told me not to stay out in the evening.
All flowers blooms in early spring.
Winter is my favorite season.
Lusin is going to start taking swimming lessons this summer.
Autumn is the best season to travel.
I was 11 years old In 2013.

Առաջադրանքներ

1. Ի՞նչ հրաբերություններ է կրգվորում քաղաքացիական իրավունքը Քաղաքացիական իրավունքը կարգավորում է գույքային և անձնական ոչ գույքային հարաբերությունները` կառուցված այդ հարաբերությունների մասնակիցների կամքի ինքնավարության և գույքային առանձնացվածության մեթոդի հիման վրա։

2. Ի՞նչ են իրավունքի սուբյեկտների իրավունակությունը և գործունեությունը Իրավունակությունը սուբյեկտի`օրենքով ճանաչված ընդհունկություն է ունենալ իրավունքներ և կրել պարտականություններ։ Գործունեությունը սուբյեկտի ունակությունն է ինքնուրույն իր գործողություններով ձեռք բերել և իրականացնել իրավունքներ, իր համար ստանձնել պարտականություններ և կատարել դրանք։

3. Ի՞նչ է քաղաքացու գործունակությունը
Քաղաքացու գործունեությունը նրա ընդհունակությունն է իր գիտակցական գործողություններով և իր կամքով ձեռք բերել քաղաքացիական իրավունքներ և իրականացնել դրանք, իր համար ստեղծել քաղաքացիական պարտականություններ և կատարել դրանք։

4. Ի՞նչպես է անձը ճանաչվում անգործունակ
Անձը որը հոգեկան խանգարման հետևանքով չի կարող հասկանալ իր գործողությունների նշանակությունը կամ ղեկավարել դրանք կարող է դատարանով անգործունակ ճանաչվել։

Սողանքների հետևանքները և Սողանքները ՀՀ-ում

Սողանքներից հիմնականում տուժում են բնակելի և արդյունաբերական կառույցները, տրանսպորտային հաղորդակցուղիները, էներգատարները, այգիներն ու վարելահողերը, հանքերը և այլն: ՀՀ-ում կան տարբեր չափերի ավելի քան 3000 սողանքային օջախներ, որոնք ընդգրկում են շուրջ 65 000 հա տարածք: Ակտիվ սողանքային տարածքներում են գտնվում Ողջաբերդ, Հաղարծին, Գնիշիկ, Գոշ, Օձուն գյուղերը, Դիլիջան, Կապան քաղաքները և այլ բնակավայրեր:
Ինչպես նաև միջին բարձրության լեռնային գոտիներում՝ Ախուրյանի հովտում,  Դեբեդի, Աղստևի, Վեդիի, Գետիկի, Որոտանի ավազաններում, Նուբարաշենի,  Ջերմուկի սարավանդներում և այլն: Սողանքներն առավելապես տարածված են Հրազդան, Ողջի, Ազատ և Արփա գետերի ջրավազաններում: Սողանքների հասցրած տարեկան վնասը ՀՀ-ում կազմում է մոտ 5 միլիարդ դրամ: Սողանքային վտանգն սպառնում է նաև  տրանսպորտային և էներգետիկ մայրուղիներին, արոտավայրերին, մշակովի հողերին, պատմամշակութային համալիրներին (Մակարավանք, Ջուխտակ վանք, Գոշավանք և այլն): Սողանքները ՀՀ-ում ավերիչ  են եղել մի շարք բնակավայրերի համար, օրինակ՝ Մարմարաշեն (Շիրակի մարզ) և Մարտիրոս (Վայոց Ձորի մարզ) գյուղերն ավերվել են, բնակչությունը տեղափոխվել է:

ՀՀ տարածքը բնորոշվում է ուժեղ զարգացած սողանքային շարժընթացներով: Սողանքները ՀՀ-ում հաճախ հանդիպող երկրաբանական երևույթներից են: Սողանքները ծանրության ուժի ազդեցությամբ լեռնալանջով կամ թեք տեղանքով ապարների զանգվածային սահաշարժերն են, որոնք լվացման հետևանքով ապարների հավասարակշռության խախտման արդյունք են: Սողանքի առաջացման պատճառներն են՝ ջրով հագենալու հետևանքով գետնահողի (գրունտի) բեռնվածության ավելացումը, փոսերի, իջվածքների, մակերեսային  շերտերի տակ ջրակայուն կավի զանգվածի առկայությունը, թեք, զառիթափ տեղանքում անտառահատումները: Հայաստանում ամենամեծ սողանքը գրանցվել է 1840թ. հուլիսին, երբ հայտնի Արարատյան երկրաշարժի հետևանքով Արարատ լեռից պոկվել է մոտ 3 ք/կմ ծավալով զանգված: Անցնելով 28 կմ՝ այն իր ճանապարհին ոչնչացրել է Ս. Հակոբի վանքը, Արալիք քաղաքը, մի քանի գյուղ իր բնակիչներով, պատնեշել Սևջուր գետը: Հայտնի են նաև այլ հսկա սողանքներ՝ Անիի (1022թ. և 1064թ.), Գառնիի (1679թ.) և Ծաղկաձորի (1827թ.) սողանքները:

Ի՞նչ է սողանքը

Սողանքը լեռնալանջերի, բլուրների, գետահովիտների և արհեստական թեքությունների վրա զգալի չափերի ապարազանգվածի երկարատև կամ արագ տեղաշարժն է (սահք)՝ ծանրության ուժի ազդեցության տակ: Սողանքները տեղի են ունենում լեռնային, նախալեռնային շրջաններում՝ երկրաբանական և այլ անբարենպաստ պայմաններով լանջերի վրա: Դրանք կարող են ընդգրկել նշանակալի տարածքներ, այդ թվում՝ բնակավայրեր, ճանապարհներ, հաղորդակցության ենթակառուցվածքներ, գյուղատնտեսական հանդակներ: Սողանքի առաջացմանը նպաստող գործոններից են. լանջի մեծ թեքությունը, որը գերազանցում է բնական թեքման անկյունը, լանջի խորքում փափկած կավի առկայությունը, լանջի խորքում ջրանթափանց (կավային) և ջրաթափանց (ավազներ և այլն) ապարների շերտերի պարբերականությունը, երկրաշարժերը, գերխոնավացումը: Սողանքը մեծամասամբ հրահրվում է մարդու անհեռատես, չհիմնավորված գործողություններով, որոնք խախտում են լանջի կայունությունը` լանջերի կտրատում, դարավանդավորում, լանջի վրա արհեստական բեռնվածքի ավելացում (կառուցապատում), լանջի գյուղատնտեսական յուրացում, մակերևույթի փխրեցում, շռայլ ոռոգում, անտառահատումներ, լանջի վրայի բնակավայրերում տեխնիկական, կենցաղային և այլ ջրերի հեռացման համար կոյուղու բացակայություն, լանջերի վրա կամ մոտակայքում պայթեցման աշխատանքների կատարում, փոսորակների և խրամատների ստեղծում:

Օրինակ՝ Մարդու գործունեության արդյունքում խախտվում է անձրևաջրերի, ձնհալոցքային և այլ ջրերի բնականոն հոսքը: Վերջինս, բախվելով նորահայտ արգելքների, ներծծվում է լանջի խորքը: Հողը գերխոնավանում է և կորցնում իր կայունությունը, ինչը հանգեցնում է հողի վերին շերտերի սահքի:

Կարդում ենք Տերյան

Տերյանը ժամանակակից հուշերում
Վահանի ծննդավայր Գանձան Ջավախքի բարձրադիր, լեռնային գյուղերից մեկն է, չափազանց հարուստ, բազմերանգ բուրալի ծաղկունքով, սառնորակ աղբյուրներով ու բնաության չքնաղ տեսարաններով: 127 տարի առաջ, 1885 թվականի փետրվարի 9-ին ծնվեց հայ դասական, ժամանակակից գրական հայոց լեզվի ստեղծող, հասարակական-քաղաքական գործիչ Վահան Տերյանը: Նրա մահվանից անցել է ավելի քան 90 տարի, սակայն այն, ինչ հասցրեց անել Տերյանն իր կարճատև կյանքի 34 տարիների ընթացքում, չի հնացել: Նույն թարմությունն ու կախարդական ազդեցության ուժն ունեն նրա սիրային բանաստեղծությունները, որոնց օգնությամբ իրենց զգացմունքներն են շարունակում արտահայտել երիտասարդները: Մինչև օրս ոչ մեկին չի հաջողվել Տերյանից առավել հղկել և կատարելագործել գրական հայոց լեզուն, որն այսօր էլ էտալոնի դեր է կատարում բոլոր նոր սերունդների համար:

Ի դեպ, Վահան Տերյանն իր կյանքի ընթացքում հասցրել է հրատարակել ընդամենը երկու ժողովածու:

Ցրտահա՜ր, հողմավա՚ր.
Դողացին մեղմաբար
Տերևները դեղին,Պատեցին իմ ուղին…
Ճաճանչները թոշնան…
Կանաչներիս աշնան 
Իմ խոհերը մոլար՝
Ցրտահա՜ր, հողմավա՜ր…
Կրակներըս անցան,
Ցուրտ ու մեգ է միայն.
Անուրջներըս երկնածին
Գնացի՜ն, գնացի՜ն…
Կարդալիս միանգամից պատկերացնում ես գրողի տխրությունը այն ժամանակ, երբ նա գրելիս էր լինում այն: Ինձ ամենաշատը դուր է գալիս այն, որ Տերյանը իր տխրությունը ներկայացնում է բնության միջոցով:


Քո աչքերի դեմ իմ աչքերը՝ կույր,
Կա քո հոգու մեջ անթափանց մի մութ,
Քո մութ հայացքում կա մի քնքուշ սուտ՝
Քեզ միշտ թաքցնող մի նուրբ վարագույր…
Փակ են քո սրտի հեռուներն իմ դեմ,
Հավետ քեզ կապված՝ քեզ օտար եմ ես.
Երբ խենթ խնդությամբ փայփայում եմ քեզ՝
Ե՛վ սիրում եմ քեզ, և՛ քեզ չըգիտեմ։
Փակ են քո սրտի հեռուներն իմ դեմ,
Քո աչքերի դեմ իմ աչքերը՝ կույր.
Քո հոգու վըրա կա մի վարագույր,
Ո՞վ ես դու, ո՞վ ես,— բնավ չըգիտեմ…
Բանաստեղծությունում հերոսը անհույս էր, որ իր սիրելիյի սրտի խորքը բաց կլինի իր համար։

Հարցեր

Ինչ առանձնահատկություններ ունեն ՀՀ բնական պայմանները, որքանով են դրանք նպաստում հանրապետության զարգացմանը

Հայսատանի Հանրապետությունըլեռնային երկիր է, քանի որ ՀՀտարածքի ավելի քան 80%-ը լեռնայինէ: Հայաստանի Հանրապետությանաշխարահագրական դիրքըառանձնահատուկ է նրանով, որ այնծովերից բավականին հեռու է, ինչըբնակլիմայական պայմանների վրաթողնում է բացասական ազդեցություն: Հայաստանի Հանրապետությունըգտնվում է Սև ծովից 167, Կասպիցծովից 230, միջերկրական ծովից 750, իսկ Պարսից ծոցից շուրջ 1020կմ:Ընդհանրապես ամառվա և ձմեռվաջերմաստիճանների տատանումներըբնութագրվում են նրանով, որՀայաստանի Հանրապետությանկլիման խիստ ցամաքային է: Հանրապետության տարածքումգրանցված ամենաբարձրջերմաստիճանը + 42 աստիճան է, այնգրանցվել է Արարատյանդաշտում: Հարապետությանտարածքում երբևէ գրանցվածամենացածր ջերմաստիճանը կամբացարձակ նվազագույնջերմաստիճանը -46 աստիճան է, որըգրանցվել է Շիրակի մարզի Պաղակնբնակավայրում:

Ի՞նչ հետևանքներ է թողում բնօգտագործումը ՀՀ-ում:

Բնօգտագործում է կոչվում ընդհանրապես բնական ռեսուրսների և բնական պայմանների օգտագործումը մարդու կողմից: Բնօգտագործումը կարող է լինել ոչ ռացիոնալ և ռացիոնալ: Բնօգտագործումը համարվում է ոչ ռացիոնալ, եթե բնական ռեսուրսը և դրա օգտակար հատկությունները օգտագործվում են ոչ լրիվ չափով, և այդ ընթացքում էական վնաս է հասցվում միջավայրին։ Հանքարդյունաբերությունը հիմնականում ազդում է շրջակա միջավայրի վրա բացասական իմաստով:

Ինչ առանձնահատկություններ ունեն ՀՀ բնական ռեսուրսները, որքանով են դրանք նպաստում հանրապետության զարգացմանը:

ՀՀ բնական ռեսուրսերից են՝ ածուխ, երկաթ։ ՀՀ-ն հարուստ է նաև բնական հանքային ջրերով: Կան հարյուրավոր ջրհորներ, 10 քաղրահամ լիճ, 5 անդնախոր ձորեր, աղբյուրներ: 1400 քառ. կմ տարածք է կազմում Սևանա լիճը, որը համարվում է աշխարհի ամենամեծ քաղցրահամ լճերից մեկը: Ռեսուսների օգտագործումը ՀՀ-ում թողնում են միայն ու միայն վատ հետևանքներ: Կան որոշակի նորմեր, որոնք խաղտել չի կարելի, սակայն ՀՀ-ում չի հսկվում արդյոք այդ նորմերը պահպանվում են, թե ոչ: ՀՀ-ում պոչամբարները ամբողջովին բաց են, ոչ ճիշտ տեղում և բնակեցված վայրերից ոչ ճիշտ հեռավորության վրա: Հետևաբար բնակիչներին և շրջակա միջավայրին վնաս է սպառնում, այտեղ չի զարգանում գյուղատնտեսությունը, քանի որ ոչ մաքուր մթնոլորտում չի կարող աճել ոչ մի բույս:

Ի՞նչ հետևանքներ է թողում ռեսուրսների օգտգործումը ՀՀ-ում:

Ռեսուրսները Հ.Հ-ում թողնում են միայն բացասական հետևանքներ:Բնական ռեսուրսների օգտագործում բերում է տնտեսության զարգացմանը,սակայն մյուս կողմից բերում է բնական ռեսուրսների նվազեցմանը և վտանգ է ներկայացնում պահպանության անվտանգության համար:

Ինտելեկտ

Ինտելեկտը անձի ընդհանուր կարողությունն է ճանաչել և հաղթահարել դժվարությունները։ Ինտելեկտն առաջին հերթին հիմք է հանդիսանում պլանավորման և նպատակներն իրականացնելու համար: Ինտելեկտուալ անվանում են այն անձին, ով ունի զարգացած ինտելեկտ և վերլուծական միտք: Որպես կանոնինտելեկտը գործարկվում է այլ կարողությունների, մասնավորապես ճանաչելու, սովորելու, մտածելու, տեղեկատվության, վերլուծության կապերի և կարողությունների օգնությամբ։ Ինտելեկտն ընդհանուր մտավոր կարողություն է, որը հնարավորություն է տալիս պլանավորել, խնդիրներ լուծել, վերացական մտածել, հասկանալ բարդ մտքերը, արագ յուրացնել նոր նյութը և սովորել կենսափորձի հիման վրա: Այն պարզապես գրքեր կարդալը չէ կամ գիտելիքներ ունենալը: Ինտելեկտը շրջապատող աշխարհն ավելի լայնությամբ ճանաչելու, իրերի էությունը հասկանալու և տարբեր իրադրություններում գործելու կարողություն է։

Ֆեդերիկո Գարսիա Լորկա

Ֆեդերիկո Գարսիա Լորկան ծնվել է 1898 թվականի հունիսի 5-ին Իսպանիայի Ֆուենտե-Վակերոս փոքրիկ քաղաքում: Դպրոցում բավականին վատ է սովորել: 1909-ին ընտանիքը տեղափոխվել է Գրանադա: 1914-ին Գրանադայի համալսարանուս սկսել է սովորեն իրավունք, փիլիսոփայություն, գրականություն: Նա շատ է ճանապարհորդում երկրում: 1918-ին լույս է տեսնում Լորկայի առաջին բանաստեղծությունների ժողովածուն («Տպավորություններ և բնանկարներ»): 1919-ին նա գալիս է Մադրիդ: Մայրաքաղաքի համալսարանում նա ծանոթանում է Սալվադոր Դալիի և Լուիս Բունյուելի հետ, ինչպե նաև «Էսլավա» թատրոնի տնօրեն Գրեգորիո Մարտինես Սյերայի հետ: Վերջինիս խնդրանքով Գարսիա Լորկան գրում է իր առաջին պիեսը («Թիթեռի կախարդանքը») և իրականացնում է նրա բեմադրությունը: Մինչև 1928-ը  նա սովորել է մադրիդյան համալսարանում: Վերջին տարիներին Լորկան դառնում է նշանավոր անձ նկարիչ-ավանգարդիստների շրջանում: Լույս են տեսնում նրա նոր բանաստեղծական ժողովածուները` ներառյալ («Գնչուական ռոմանսերո», 1928): Այս բանստեղծություններում, բանաստեղծի խոսքերով ասած, նա «ցանկացել է միաձուլել գնչուական միֆոլոգիան իր ժամանակի առօրեականի հետ»: Մեկ տարի հետո Գարսիա Լորկան մեկնում է Նյու Յորք, որի արդյունքում շուտով հայտնվում են նոր ստեղծագործություններ` («Բանաստեղծը Նյու Յորքում», 1931), («Հասարակություն», 1937, 1936) «Երբ կանցնի հինգ տարի» (1931) պիեսները: Բանաստեղծի վերադարձը Իսպանիա համընկավ Պրիմո դե Ռիվերայի հասարակարգի կործանման հետ: 1931-ին Գարսիա Լորկային նշանակում են ուսանողական թատրոնի տնօրեն: Թատրոնում աշխատելու ընթացքում նա ստեղծում է իր ամենահայտնի պիեսները`«Արյունոտ հարսանիք», «Յերմա» և Բերնարդա Ալբայի տունը»: Քաղացիական պատերազմից առաջ Գարսիա Լորկան մեկնում է Գրանադա, թեպետ ակնհայտ էր, որ այնտեղ նրան լուրջ վտանգ է սպառնում, Իսպանիայի հարավում աջերի դիրքերն ավելի ուժեղ էին: 1936 թվականի օգոստոսի 18-ին ֆանկիստները ձերբակալում են Գարսիա Լորկային և հաջորդ օրը սպանում նրան սարերում` որպես հանրապետական: Դրանիս հետո` մինչև Ֆրանկոյի մահը, Գարսիա Լորկայի գրքերը արգելված էին Իսպանիայում: Կա նաև տեսակեետ, որ բանաստեղծը չի սպանվել, այլ անհայտ կորել է: Ֆեդերիկո Գարսիա Լորկայի բանաստեղծությունները թարգմանվել են բազմաթիվ լեզուներով: Նա 20-րդ դարի իսպանական մշակույթի ամենավառ ու նշանանավոր գործիչներից է:

Ամփոփիչ առաջադրանք

Տրված թիվը ներկայացնել ամբողջ թվի և մեկից փոքր ոչ բացասական տասնորդական կոտորակի գումարի տեսքով:
ա)   57,3=57+0,3
բ)  -12,07=-13+0,93

Տրված  սովորական  կոտորակը  գրել տասնորդական կոտորակի տեսքով:
ա) 3/4=0,75
բ) 37/25=1,48

Տրված  տասնորդական կոտորակը  գրել  սովորական կոտորակի  տեսքով:
ա) 3,57=357/100
բ) 0,007=7/1000

Տրված  սովորական  կոտորակը  գրել  անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակի տեսքով:
ա) 1/3=0(3)
բ)1/7=0(142857)

Գտնել արտահայտության արժեքը
(316 )*( 316)2,   0,1/(0,1)5 =16
0,1:(0,7)5=1000

Ֆուտբոլ

Ինչպես ասում են` ֆուտբոլը սպորտ չէ, այն կյանք է, ապրելակերպ, մասնագիտություն…Երևի թե հենց դա է գլխավոր պատճառը, որ ես առանց ֆուտբոլի այս պահին չեմ պատկերացնում ինձ: Չգիտեմ` հետոն ինչպիսին կլինի, բայց ներկան անհնար է առանց ֆուտբոլի: Ֆուտբոլի հանդեպ սերս գալիս է մանկուց: Փոքր ժամանակվանից բակում խաղում էի ֆուտբոլ: Երկրպագում եմ «Ռեալ Մադրիդ» ակումբին: Անկեղծ ասած, չկա ֆուտբոլիստ, ում կառանձնացնեմ մյուսներից, յուրաքանչյուրն իր տեղն ունի: Բայց կա մեկը, ում շնորհիվ ես այսօր ապրում եմ ֆուտբոլով՝ Կրիստիանու Ռոնալդոն: Երբ մի փոքր մեծացա, հասկացա ֆուտբոլի իրական հաճույքը, սկսեցի այն ավելի շատ սիրել՝ դարձնելով այն իմ ապրելակերպը: Սկզբում ծնողներս դեմ էին, հատկապես հայրիկս, որ ես զբաղվեմ ֆուտբոլով, բայց ես ամեն ինչ արեցի և հասա իմ նպատակին: Խնդիրներ միշտ էլ կան և կլինեն, բայց այդ խնդիրներն ինձ ընդհանրապես չեն հետաքրքրում: Ես ամեն օր, ամեն ժամ լսում եմ մի արտահայտություն, որն ինձ բարկացնում է․ «ֆուտբոլը աղջկա սպորտ չի»: Իսկ ինչո՞ւ… չեմ կարողանում ուղղակի հասկանալ, թե ինչն է պատճառը, որ այդպես են մտածում: Ֆուտբոլը աղջիկներին տղա չի դարձնում, հասկացե՛ք…Որոշ ժամանակ անց, երբ իմացա, որ Ուրարտու ակումբն արդեն հավաքագրել է աղջիկների թիմ, հայրիկիս հետ շատ խոսելուց, շատ համոզելուց հետո, վերջապես ստացա նրա համաձայնությունը ու սկսեցի մարզվել այդ ակումբում։ Երևի հայրիկս էլ հասկացավ, որ ես առանց ֆուտբոլի չեմ կարողանում և վերջնականապես հաշտվեց այդ մտքի հետ: Ներկա պահին թիմում 22 հոգի ենք, բոլորն էլ շատ լավ աղջիկներ են, ես կասեի՝ իսկական ընտանիք: Ես ունեմ երեք մարզիչ և իմ մարզիչների շնորհիվ ամեն օր ավելի եմ լավացնում իմ խաղային որակները, որի համար ես շատ շնորհակալ եմ նրանց: Մարզիչներս միշտ ասում են, որ եթե թիմում չեղավ ընտանեկան ջերմություն, հաջողություններ չեն լինի: Իմ կարծիքով, ամեն ֆուտբոլիստ պետք է հասկանա այդ բառերի իմաստը: Արդեն երկու տարի է հաճախում եմ, և մենք արդեն այս երկու տարվա ընթացքում հասցրել ենք նվաճել 5 գավաթ: Սկզբում ես խաղում էի որպես պաշտպան, իսկ հիմա կենտրոնական կիսապաշտպան եմ: Ինձ դուր է գալիս իմ ակումբը, և ես այն կյանքում չեմ լքի: