Պետական կառուցվածք

Հայաստանի Հանրապետությունն ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական և իրավական պետություն է։ Պետական իշխանությունն իրականացվում է Սահմանադրությանը և օրենքներին համապատասխան` օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների տարանջատման սկզբունքի հիման վրա։

Գործադիր իշխանություն֊գործադիր իշխանությունն իրականացնում է ՀՀ կառավարությունը: Կառավարությունը կազմված է վարչապետից և նախարարներից։ Ազգային ժողովում պատգամավորական տեղերի բաշխման և պատգամավորական խմբակցությունների հետ խորհրդակցությունների հիման վրա Նախագահը վարչապետ է նշանակում պատգամավորների մեծամասնության վստահությունը վայելող անձին, իսկ եթե դա հնարավոր չէ, ապա առավել թվով պատգամավորների վստահությունը վայելող անձին։ Վարչապետի առաջարկությամբ նշանակում և ազատում է նաև կառավարության անդամներին:

Առաջադրանքներ

1. Լուծել հավասարումը.
ա) 5x=0,2
x=-1

բ) (1/3)x= ∛ 3
x=-1/2

գ) 4x-2=2*8x-1
x=-2

դ) 5.4x+1=(0,2)x-6
x=1

ե) (1/3).2x+1.+5*(1/3).2x-1.=138
x=-1

զ) (0,125).3-x.=2
x=7/2

2. Լուծել անհավասարումը
ա) (1/3).x. ≤27
XЕ [-3:+∞)

բ) 3x.+1. * 5x.-2.<27
x<2 XE(-∞;2)

գ) 9*3.2x.- 82*3.x.+9 ≥0
XЕ (-∞, -2] U [2, +∞)

New Verbs

Գրել-write
Կարդալ-read
Մաքրել-clear
Նկարել-paint
Լողալ-to swim
Պարել-dance
Կանգնել-stand up
Վարել-to drive
Ընկնել-to fall
Վազել-run
Հարվածել-hit
Քայլել-to walk
Չորացնել-dry
Մարզվել-train
Լսել-listen
Երգել-to sing
Խմել-drink
Զբոսնել-stroll

They train every day.
The students song in the cancert hall.
I love drinking coca cola.
The children were swiming in aquapark.
Every morning I run with my friends.

Homework

Ex. E
He drinks much water.
SHe has many friends.
The spend many money on books.
We doesn’t eat much fish.
We don’t have much information about his life.
There is not much milk in the cup.
He has many books.
Much people believe this story.
He carries many luggage.
Germans drink mych beer.

Ex. D
Money is not very important for me.
His scales is not carrect.
My fathers advice is very useful.
The fish in your plote is very smoll.
The news are very bad.
Where are your glasses.
My furniture is very old.
My luggage is very heavy.
The police are looking for the thief.

Ex. C
1. This is a box

There are boxes

2. Yhis is a child
There are children

3. There is a goose in the garden
There are geese

4. He is a thief
There are thieves

5. My foot is cold
My feet are cold

6. He has a ox
They have oxen

7. There is a man there
There are men there

8. He is in the bus
They are in the bus

9. There is a knife on the table
There are knives an the table

10. She has a baby
She have babies

11. She is a beautifule women
They are beautiful women

12. This a red dress
There are red dresses

13. He is a boy
They are boys

14. This is a big city
These are big cutyes

15. She is in the bookshop
There are in the bookshop

Առաջադրանքներ

Հայ ազգային -քաղաքական կյանքի վերելքը 1917թ.-ին:
1917թ․ փետրվարի վերջին տեղի ունեցող հեղափոխության շնորհիվ Ռուսաստանը բռնեց ժողովրդական կառավարության ձևավորման ուղին։ Ստեղծվեց ժամանակավոր կառավարություն, այդ ալիքները հասան Հայաստան, բոլորը ողջունում էին հեղափոխությունը և պահանջում էին նոր իրավունքներ և օրենքներ։

Համեմատել հայերի նկատմամբ ցարիզմի և ժամանակավոր կառավարության վարած քաղաքականությունը:
Հայերը հույս ունեին, որ այդ շրջանում նրանք շատ բարելավումներ կունենան։ Ռուսաստանը որոշում կայացրեց, որ 1917թ․-ին ստեղծվի մի պետություն, որը կկոչվի Թուրքահայստան։ Օսմանյան կայսրությունում գտնվող բոլոր պետությունները միացան իրար և կազմեցին Թուրքահայաստան։

Մուշեղ Գալշոյան

Իմ կարծիքով պատահական չէ, որ պատմվածքը կոչվում է «Կանչը»: Կանչ բառը հիշեցնում է կարոտ, իսկ կարոտում են երբ սիրում են: Այս պատմվածքը սիրո-կարոտի կանչ է, այն մասին, որ ծերունին մանկուց սիրել էր մի աղջկա և հանդիպել շատ տարիներ անց՝ ծեր հասակում: Գալշոյանի պատմվածքները յուրահատուկ են: <<Կանչը>> նույնպես բացառություն չէ: Շատ հրաշալի պատմվածք, որի ցանկացած դրվագ այնքան պատկերավոր է, որ մի պահ կարդալիս քեզ պատմվածքի մի մասն ես պատկերացնում: Երբ ծերունին հանդիպեց Ալեին, նա հասկացավ թե ինչքան տարիներ է կորցրել, որ վախեցել է սիրուց և հիմա, փորձում է հետ բերել այդ տարիները:

Ռուս-թուրքական պատերազմներ

Ռուս-թուրքական պատերազմներ XVII-XIX դարերում Ռուսական և Օսմանյան կայսրությունների միջև տեղի ունեցած մի շարք ռազմական հակամարտություններ։ 1877 թ. ապրիլի 12-ին Ռուսաստանը պատերազմ հայտարարեց Թուրքիային։ Ռազմական գործողությունները ընթանում էին և՛ Բալկաններում, և՛ Կովկասում։ Բալկաններում թուրքական 160.000-անոց բանակի դե: 1878 թ. հունվարի 4-ին ռուսները մտան Սոֆիա: Մայիսի 20-ին ռուսները պաշարում են Կարսը, սակայն անհաջողության են մատնվում։ Թուրքերը փորձում են հետ գրավել Բայազետը և պաշարում են այն։

Ռուսները առաջանում են դեպի Կարս ու Էրզրում։
1877 թ. կրկին պաշարում է Կարսը և հետ գրավում այն։
1878 թ. փետրվարին գրավում են նաև Էրզրումը։

Թուրքիան տերություններին կհաղորդի այն միջոցների մասին, որոնք ինքը ձեռք էր առել այդ նպատակներն իրականացնելու համար։ Իսկ տերությունները կհսկեն կիրառմանը։ Հայկական պատվիրակությանը՝ Մկրտիչ Խրիմյանի զեկավարությամբ, թույլ չտվեցին մասնակցել հայկական հարցի քննարկմանը։